NYHETER 2022-12-13

Region Västerbotten blir europeisk testyta för digitala lösningar

Region Västerbotten har tillsammans med nio andra europeiska regioner fått beviljat ett stort innovationsutvecklingsprojekt som syftar till att stödja utvecklingen av digitala lösningar inom prevention, prediktion och vård på distans. Projektet har en budget på 70 miljoner kronor.

Projektet Digit-Pre kommer att arbeta med att identifiera behov, upphandla nya lösningar under utveckling och samordna ett värdenätverk mellan projektparterna som kan hjälpa de företagen att nå marknaden snabbare.  Vård och omsorg står inför många utmaningar och ett sätt att främja en god och hållbar vård är att utveckla och implementera smarta digitala lösningar.

– Av den totala projektbudgeten på 70 miljoner kronor fördelas hälften till bolag för att de deltar i Digit-Pres acceleratorprogram med sin lösning. Vi hoppas därför att många regionala bolag kommer att svara på upphandlingen och bli utvalda att ta del av den möjligheten, säger Tomas Gustafsson, projektledare och strateg vid Region Västerbotten.

I projektet kommer Region Västerbotten främst att vara en av de stora testytorna för de lösningar som utvecklas. Regionen kommer även att bidra till många andra delar i projektet, genom att bland annat utforma en digital öppen innovationsplattform där vård- och omsorgspersonal, patientgrupper och företag som utformar och har smarta lösningar, kan mötas.

Vilka lösningar som ska utvecklas kommer att väljas ut under 2023 av en oberoende utvärderare. Först därefter blir det klart vilka testytor som behövs, men det kan röra sig om alltifrån äldre med kroniska sjukdomar till unga friska individer beroende på om det handlar om lösningar inom prevention, prediktion eller distansvård.

– Detta är en fantastisk möjlighet för Region Västerbotten att bygga upp vår kapacitet som testbädd för nya innovativa lösningar som kan bidra till att lösa hälso- och sjukvårdens utmaningar, säger Göran Larsson, FoUI-chef vid Region Västerbotten.

Fakta om Digit-Pre

Projektlängd: 36 månader

Start: 1 Oktober  2022

Budget: 6,7 miljoner euro  

Finansiering: 70%

Företag med lösningar från TRL 6 kan ansöka till Acceleratorprogrammet.

Projektparter

Region Västerbotten (Sverige)

Innovation Skåne (Sverige)

Cluster Sports & Technology (Nederländerna)

Gérontopôle of Nouvelle-Aquitaine (Frankrike)

Eurasante (Frankrike)

Turku Health (Finland) 

HealthCluster Portugal (Portugal)

HCN (Nederländerna)

Freshblood (Rumänien)

Syreon (Ungern)

Mer information om Digit-Pre

Tillbaka till nyhetslistan