Regional Bredbandskoordinator

Samordnar bredbandsfrågor genom att stödja, kartlägga behov och främja samverkan mellan aktörer. Bredbandskoordinatorn ska fungera som en kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

Post och telestyrelsen är den myndighet som ansvarar för området bredband. Här kan du läsa mer om bredband och smarta tjänster:

Bra information om bredband och telefoni

Nyttan med bredband

Information och vägledning till bättre mobiltäckning

Vill du veta mer om bredband? Ta kontakt med vår bredbandskoordinator.

 

Eva-Marie Marklund Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-585 05 76
Bild på Eva-Marie Marklund