Bredbandskoordinator

Regeringen har avsatt medel för regionala bredbandskoordinatorer i varje region. För Västerbotten är det Region Västerbotten som fått uppdraget att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under åren 2015-2020.

Vad gör en bredbandskoordinator?


Enligt regeringsbeslutet ska jag verka för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i Västerbotten.
Konkret innebär det bl a att samla aktörer inom bredbandsområdet och försöka få till en så bra utbyggnad som möjligt genom samförläggning och hitta innovativa lösningar i områden där det är svårt att nå ut.
Kartlägga och identifiera områden som har svårt att få en uppkoppling. Förmedla utmaningar till beslutsfattare för att hitta lösningar som exempelvis investeringsmedel och alternativa tekniker.

Information

Regeringen har som målsättning att
år 2020 ska minst 95% ha en bra uppkoppling om minst 100 Mbit/s
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
år 2025 ska minst 90% ha en uppkoppling om minst 1 Gbit/s,  resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s  och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s

Regeringens bredbandsstrategi

Bredbandskartläggning

Har du frågor kring bredbandsutbyggnad i länet, kontakta mig gärna!

Eva-Marie Marklund Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-585 05 76