Bredbandskoordinator

Regeringen har avsatt medel för regionala bredbandskoordinatorer i varje region. För Västerbotten är det Region Västerbotten som fått uppdraget att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under åren 2015-2020.

Vad ska då en bredbandskoordinator  göra?

Enligt regeringsbeslutet ska man verka för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i respektive län.

Konkret innebär det bl a att samla aktörer inom bredbandsområdet och försöka få till en så bra utbyggnad som möjligt genom samförläggning och hitta innovativa lösningar i områden där det är svårt att nå ut.

Bredbandskoordinatorn ska också stödja kommunerna i sitt arbete kring bredbandsutbyggnad och planering, öka förståelsen mellan bredbandsutbyggnad och efterfrågan av digitala tjänster och samverka med Post och telestyrelsen för att identifiera brister och problemområden i Västerbotten.

Har du frågor kring bredbandsutbyggnad i länet, kontakta mig gärna!