Digitalisering

Vi arbetar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft.

Digitalisering innebär ännu bättre förutsättningar för innovationsutveckling, samhällsservice och företagens tillväxt. Det handlar om att privatpersoner, företag, akademi, offentlig sektor och det civila samhället ska kunna använda och dra nytta av de möjligheter som följer med ökad grad av digitalisering, men också att de aktivt ska kunna påverka utvecklingen och medverka till nya lösningar.

Det finns flera möjligheter att ansluta till det regionala digitaliseringsarbetet, genom projekt, samverkanslösningar, seminarier, debatt och möten. Tveka inte att höra av dig till oss med dina tankar.

Digitaliseringen är en självklart del av Västerbottens näringslivsutveckling.