Kontakt eVästerbotten

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54