Projekt Ladds – labb för det datadrivna samhället

Projekt Ladds kommer under 2017 och 2018 att etablera ett labb där man genom att förädla data bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Labbet är en del i regionens ambition att medborgare, näringsliv och organisationer ska få maximal ekonomisk och icke-ekonomisk nytta av det nya digitaliserade samhälle som nu växer fram och där data är en central råvara.

Hur ett datadrivet labb fungerar

Vad är då en digital innovation? Jo, det är något som med data som central råvara skapar värde via nya/förbättrade produkter och tjänster. Exempel på datadrivna innovationer är t ex Tripadvisor som med hjälp av  sammanställt och crowdsourcat data från mig och dig förbättrar beslutsunderlaget för resenärer som ska välja resmål, boende, restaurang etc. Och eftersom många använder en sådan tjänst öppnas möjligheter till annonsförsäljning mm. Ett annat exempel är Uber som med hjälp av data i form av reseönskemål, tillgängliga bilar och kartdata kan förmedla resor på ett effektivt sätt.

Det finns många olika trådar att nysta i. Du kan ladda ner vår initiala mindmap eller titta på den här:

Minmapp över ett datadrivet labb

Projektkonsortiet/finansiärer utgörs av följande företag och organisationer:

De olika finnansiärerna av projektet

Projektet medfinansieras även av

EU-logga