För dig som arbetar i projektet

Tidrapportering

Projektets finansiering medför att det finns en del formalia som måste efterlevas. En sådan är tidrapporteringen där en speciell tidrapporteringsmall måste användas för den som läger ner tid som man bidrar med som en medfinansiering (egen tid).

Tidrapporteringsmallen finns här: https://eu.tillvaxtverket.se/download/18.4d10a350156a1206eed65e50/1473411953440/Tidredovisningsmall.xls

Jag rekommenderar att du fyller i den varje dag. Den ifyllda och underskrivna tidrapporten kommer att begäras in med jämna mellanrum tillsammans med utdrag ur huvudbok/lönesystem som gör det möjligt att räkna ut det timpris som ska användas tillsammans med din tidrapport i den avrapportering som projektet ska göra till vissa av finansiärerna.

Fakturering

För att kunna fakturera måste en skriftlig överenskommelse om att utföra arbetet finnas.

Fakturan ska innehålla  information om vad för slags arbete som utförts/produkt som levererats. Om det handlar om en tjänst ska det framgå vem som har utfört arbetet, tidpunkt/tidsintervall när arbetet utförts samt hur många timmar respektive person arbetat.

Alla fakturor ska innehålla namn och kontaktuppgifter till en kontaktperson som vi kan kontakta om det finns oklarheter kring fakturan.

Fakturan ska skickas till

Region Västerbotten
Ladds-projektet
Box 65
832 21 FRÖSÖN
Ref. MARUD

Ekonomisystemet

I ekonomisystemet på Region Västerbotten identifieras projektet på detta vis:

Projektnamn: Ladds – labb för det datadrivna samhället
Resultatenhet: 5106
Projektnummer: 50654
Projektperiod: 161101-180831