Fallkampanj

Sedan 2013 har Västerbotten bedrivit kampanj med syfte att öka medvetenheten kring fall, fallskador och preventiva åtgärder som kan minska fallrisk/skador. Bakgrunden till kampanjen handlar om att länet haft negativa siffror gällande fall och fallskador bland äldre personer över 65 år. 2014 var det 1680 personer i Västerbotten, 65 år eller äldre, som föll och skadade sig så pass illa att de måste läggas in på sjukhus. Det är långt fler än i övriga landet. För den enskilde personen och dess närstående innebär det stort lidande, men får även stora samhällsekonomiska konsekvenser.

År 2013 handlade kampanjen om generella fallrisker
År 2014 handlade kampanjen om sömn och sömnläkemedel
År 2015 handlade kampanjen om aktivitet och träning

Läs mer på www.fallint.se