Aktuellt

Trasig träbrygga som ligger i vatten
Foto: Tom Butler från Unsplash

Chefsnätverk inom LSS – boende, daglig verksamhet och personlig assistans 
FoU Välfärd är en regional aktör och vårt mål är bland annat att stödja lokala nätverk inom det sociala välfärdsområdet i Västerbotten. Inom funktionshinderområdet finns två väl fungerande delregionala nätverk för berörda chefer som vardera träffas två gånger/år. Syftet med nätverken är att diskutera gemensamma utvecklings- och kompetensfrågor, inspirera varandra och utbyta erfarenheter inom området. Som regional aktör blir vår roll då också att föra viktiga frågor mellan de lokala, regionala och nationella nivåerna.

symboliserar ett nätverk av kontakter

De åtta inlandskommunerna bildar nätverket ”R8”.

Kranskommunerna till Umeå ”Kransen” bildar det andra nätverk.

Nästa gemensamma träff för båda nätverken är den 7 oktober 2019 på Ansia i Lycksele.

 

För mer information kontakta
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se

Kunskapsstöd om delaktighet
I december 2017 publicerade Socialstyrelsen ”Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för Socialtjänsten om arbete med stöd och Service enligt LSS” 2017-12-21 som kan laddas ned HÄR

I kunskapsstödet finns även exempel från tjänstedesignprojektet Min Plan som genomförts i Västerbotten.