Aktuellt

barn står på stranden och tittar ut över vattnet
Foto: Danielle MacInnes från Unsplash

 

Ny överenskommelse om läkarundersökningar  

I och med att socialtjänsterna i länen allt mera övergår till att arbeta med den nya BBIC-strukturen, fanns ett behov av att se över samverkansformerna vid hälsoundersökningar för barn. FoU Socialtjänst påbörjade därför ett arbete med att uppdatera den befintliga länsgemensamma överenskommelsen om samverkansrutiner för att bedöma placerades barns hälsa och tandhälsa, på uppdrag av länsgrupp Barn och Unga. Överenskommelsen går att ta del av genom följande länk.