Familjehemsvård

barn står på stranden och tittar ut över vattnet
Foto: Danielle MacInnes från Unsplash

Familjehemsvård

Barn och ungdomar som placeras i samhällsvård har rätt till god vård och därför är familjehemsvården ett högt prioriterat område inom barn och unga. Placerade barns skolgång och hälsa liksom stöd till familjehemmen i form av utbildning och handledning är områden som är aktuella att arbeta med.
FoU Socialtjänst har gjort en kartläggning över vilka utmaningar som finns när det gäller familjehemsvården i länets kommuner.  Kartläggningen belyste svårigheter och möjligheter vad gäller rekrytering, utredning och utbildning av familjehem samt möjligheterna för kommunerna att samverka för att stärka familjehemsvården i länet? Förslag på åtgärder är framtagna och är inskrivna i den regionala handlingsplanen som antogs under våren.

Socialstyrelsen erbjuder kursledarutbildning inom familjehemsvården ”Ett hem att växa i”. Den vänder sig till de som avser att hålla utbildning i materialet ”Ett hem att växa i” för familjehem. FoU Socialtjänst tillsammans med Norrbottens kommuner och kommunförbundet i Västernorrland arrangerade denna utbildning den 15-16maj 2018 i Umeå. 25 deltagare från de tre nordligaste länen deltog i utbildningen.