Basutbildning

"Riskbruk, missbruk, beroende - Basutbildning" är en årligen återkommande utbildning under tre heldagar för yrkesverksamma som möter riskbruk, missbruk, beroende i olika verksamheter. Utbildningen är kostnadsfri. Sammantaget har fler än 1000 personer i länet gått basutbildningen som baseras på SKL:s grundmaterial Från kunskap till praktik

Kontaktperson i Västerbotten är utvecklingsledare Lena Häggström.

Målgrupp

De yrkesgrupper som möter och/eller arbetar med riskbruk, missbruk och beroende inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, kriminalvård, polisen och andra berörda verksamheter såväl inom privat, offentlig och ideell sektor.

Mål

Målet med fortbildningen är:

  • att ge aktuell kunskap till alla de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med riskbruk, missbruk och beroende,
  • att genom ökad kunskap och respekt för egen och andras kompetens inom eller utanför den egna organisationen, inspirera till ett dynamiskt fungerande samarbete med fokus på individens behov,
  • att erbjuda kunskap om evidensbaserad praktik
  • att bidra till att professionen och huvudmännen själva utvecklar kunskap och metoder genom dokumentation, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och genom att ta del av forskningsresultat.
Lena Häggström Utvecklingsledare – Missbruk och beroende
E-post
lena.haggstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 333 96 44
Bild på Lena Häggström