Evidensbaserad praktik

Att arbeta enligt en evidensbaserad praktik är att se det sociala arbetet genom särskilda glasögon. En evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ett ständigt och systematiskt lärande, där brukaren och de professionella utifrån bästa tillgängliga kunskap tillsammans fattar beslut om lämpliga insatser i den mån brukaren eller hans eller hennes närstående kan och vill vara delaktiga. Ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla yrkeskategorier och brukarnas synpunkter är en viktig motor i en evidensbaserad verksamhet.

Glasögon som ligger på en bok
Foto: Dmitry Ratushny från Unsplash

Med evidensbaserad praktik menas alltså en sammanvägning av:

  • Bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap
  • Brukarens erfarenhet och önskemål
  • Professionell erfarenhet och yrkeskunskap

Den evidensbaserade praktiken utövas i en samhällelig kontext såsom den lokala situationen och det sociala sammanhanget.

Beskrivning av vad evidenbaserad praktik är

Läs mer på:
– Socialstyrelsen

– SKL
– Kunskapsguiden.se

FoU Välfärd – Intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet

Medlemmarna består av FoU-miljöer med inriktning mot individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Läs mer på – FoU Välfärd.

Läs nationella föreningen FoU Välfärds positionspapper nedan