Forskningscirklar

Här beskriver vi de forskningscirklar vi på FoU Välfärd arbetat med.

Cirkel med böcker
Foto: Jaredd Craig från Unsplash