Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA

De flesta människor känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i en livshotande situation. Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, exempelvis självmordsbeteende, innan han eller hon kan få professionell behandling.

Psykisk hälsa i samverkan har ett nätverk av 24 utbildade instruktörer i MHFA som kan hålla utbildningar över hela länet.

MHFA är ett internationellt använt program för ökad kunskap och minskade fördomar om psykisk ohälsa

MHFA Sverige >>

MHFA Australien >>