Projekt

D-in projektet   – Avslutat
Under perioden november 2015 – juni 2016 genomförde FoU Välfärd ett initieringsprojekt steg 1 inom funktionshinderområdet via beviljade medel från VINNOVA inom utlysningen Utmaningsdriven innovation (UDI). I projektet ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Projektet som fått namnet D-in (Digitalt innanförskap).

I projektet ”Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap” ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg kartlades behov och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet. Projektet presenteras i en FoU-rapport som kan laddas ner under fliken ”Publikationer och länkar”.

Kontaktperson: Margaretha Hägglund