Rädda liv med MHFA

Psykiska kristillstånd och sjukdomstillstånd är mycket vanliga. Psykisk ohälsa drabbar de flesta någon gång i livet. Ett psykiskt kristillstånd ser olika ut hos olika individer. Kursen MHFA-Första hjälpen till psykisk hälsa har som mål att öka kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar. Metodens handlingsplan för olika kristillstånd ökar beredskapen att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande.

KunskC har ett nätverk av utbildade MHFA-instruktörer med stor erfarnhet inom området. Kursen vänder sig både till allmänhet och profession. Kursen hålls i många länder och har anpassats för Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.