Margaretha Hägglund Utvecklingsledare – Funktionshinderområdet
E-post
margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-563 37 09