Äldre

Ett fällt med olika färger på tulpaner
Foto: Alessandro Segala från Unsplash

Som äldre i Västerbotten vill jag ha möjlighet att bo och leva i en miljö som främjar ett aktivt liv samt ha kunskap om och förutsättningar för att behålla min hälsa.  Jag vill ha inflytande i samhället och över min vardag så att jag kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Jag vill bemötas med respekt och värdighet. Om jag behöver vård och omsorg sker det på mina villkor, efter mina behov och med stöd av närstående om jag/de så önskar.

På FoU Socialtjänst finns inom äldreområdet en forskningsledare och en utvecklingsledare som har särskilt fokus på forskning/utveckling inom äldreområdet. Här kan stöd efterfrågas från länets 15 kommuner och landsting gällande äldrefrågor inom FoU Socialtjänsts fyra kärnuppdrag.

  1. Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  2. Uppföljning och utvärdering
  3. Analysstöd och förbättringsarbeten
  4. Praktiknära forskning

 

 

Dagmar Schröder Projektledare SVU och SIP
E-post
dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
Mobil
070-555 98 87