Funktionshinder

Trasig träbrygga som ligger i vatten
Foto: Tom Butler från Unsplash

Inom området personer med funktionsnedsättning erbjuder vi på FoU Socialtjänst ett regionalt stöd till kommunernas socialtjänst att i samarbete med hälso- och sjukvården tillvarata brukarnas erfarenhet och synpunkter i sin planering, genomförande av verksamheter och som underlag för beslut. Vi arbetar företrädesvis med fokus på LSS målgrupp.

Utgångspunkter för arbetet inom funktionshinderområdet i Västerbotten
Exempel på det stödet beskrivs närmare under de olika flikarna inom ”Funktionshinder”.

Nationellt funktionshindernätverk
SKR har ett nationellt nätverk i funktionshinderfrågor. Syftet är att sprida information inom området men också att få input från verksamheter. Inför varje år tas förslag om vilka prioriterade områden nätverket ska arbeta med fram av SKR tillsammans med nätverket. Varje län/region bestämmer själva vilken eller vilka av områdena de ska arbeta med under året. Det handlar tex om brukarinflytande och delaktighet, jämlik vård samt kompetensförsörjning och rekrytering.


I Västerbotten finns en representant i nätverket:
Agneta Nilsson:  agneta.nilsson@regionvasterbotten

Nationella Kompetensrådet (NKR)
Nationella kompetensrådet är en av flera samarbetsparter och en del av Vård- och omsorgscollege. I det nationella nätverket bidrar representanter från olika delar av landet till utveckling och nytänkande inom funktionshinderområdet som även kommer den regionala nivån till del.
Läs mer om allt som pågår på
https://www.vo-college.se/nationella-kompetensradet-inom-funktionshinderomradet

I Västerbotten finns två representanter i NKR:
Magnus Borlin – Umeå magnus.borlin@umea.se
Berit Norén – Skellefteå berit.noren@skelleftea.se

Agneta Nilsson Utvecklingsledare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 43