Publikationer och länkar

Äldre

Demensområdet

 

Funktionshindersområdet

Min Plan - Brukarmeverkan och delaktighet på individni

Utvecklingsmall.pdf
vykort.pdf
 

VINNOVA initieringsprojekt 2015- 2016

D-inprojektet – Sammanfattning Workshop 1
D-inprojektet Sammanfattning Workshop 2 160615
FoU-rapport-digitalt-innanforskap-2016