Suicidprevention

FoU Socialtjänst erbjuder stöd och samordning av lokalt, regionalt och nationellt arbete för suicidprevention. Just nu pågår en långsiktig planering för kunskapsbaserade förebyggande insatser på bred front för kommuner i Västerbottens län.

Suicidprevention i Västerbotten (SiV) är ett stöd för dig som vill förebygga och förhindra att människor tar sina liv. Varje år inträffar ca 800.000 suicid globalt och ca 1500 i Sverige – dessutom helt i onödan enligt aktuell forskning.

Här publiceras länkar till stödmaterial, exempel på lokalt arbete och kontaktuppgifter till mig, mina kolleger och andra som kan ge ytterligare hjälp till långsiktigt arbete.

Välkommen att kontakta oss för råd, vägledning och även praktiskt konkret stöd i detta mycket viktiga arbete!

Per-Daniel Liljegren Samordnare
E-post
per-daniel.liljegren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-288 9965