Samråd vård och omsorg – samverkan på politisk nivå

Samråd för vård och omsorg är arenan för politisk samverkan på regional nivå. Här lyfts frågor som behöver politiskt samråd, eller som inte kan lösas lokalt eller på tjänstepersonsnivå.

Frågorna ska vara angelägna för hela länet och det ska finnas behov av politiskt samråd. Samrådet för vård och omsorg kan föreslå områden som är angelägna att prioritera och utveckla gemensamt. Det kan även enas om rekommendationer till beslut hos kommunerna och regionen.

Ledamöter i Samråd vård och omsorg 

Mötesplanering

Fredag 11 december 2020

Fredag 19 mars 2021

Fredag 11 juni 2021

Fredag 15 oktober 2021

Fredag 17 december 2021

Protokoll Samråd vård och omsorg

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95