AC Konsensus politiskt samverkansorgan

AC Konsensus (tidigare LAKO)

AC Konsensus är ett politiskt samverkansorgan inom området vård- och omsorg för regionen och kommunerna i Västerbotten.

AC Konsensus hanterar  och rekommenderar i frågor som kräver gemensamma lösningar i länet mellan socialtjänsten och näraliggande verksamheter inom hälso- och sjukvård i regionen.

AC Konsensus är politisk styrgrupp för Länssamordningsgruppen (LSG) och Länsgrupp Barn och Unga (LBU), vilka består av representanter av ledande tjänstepersoner med beslutsmandat från socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård .

 

AC Konsensus  består av följande ledamöter under 2019

Från kommunerna:

Carin Nilsson (s) ordförande

Yosif Karambotis (s)

Magnus Eriksson(s)

Ulrika Edman (v)

Christer Rönnlund (m)

Madelaine Jakobsson (c)

 

Från Region Västerbotten

Anna- Lena Danielsson (s) vice ordförande

Kenneth Andersson (s)

Susanne Dufvenberg (s)

Jonas Karlberg (v)

Elmer Eriksson (m)

Lars Bäckström (c)

 

Ersättare kommunerna

Sonja Eriksson (s)

Gunilla Johansson (s)

Mona Andersson (s)

Lina Hjelte (v)

Erika Häggblad (m)

Ulf Eriksson (c)

 

Ersättare Region Västerbotten

Kjell Bäckman (v)

Margaretha Löfgren (v)

Marianne Normark (l)

 

Protokollen från  AC Konsensus  hittar du här nedan: