Avtal och överenskommelser

Här kan du läsa och ladda ned aktuella länsöverenskommelser, länsrutiner och samverkans- och styrdokument som gäller mellan region och kommunerna i Västerbotten.

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbotten vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator

3.1 Manual - ett stöd vid svar på inskrivningsmeddelande i Prator.pdf

3.2 Manual - ett stöd vid upprättande av utskrivningsrapport i Prator.pdf

3.3 Checklista vid utskrivning från SV.pdf

3.4 Checklista för kommuner inför att ange kommunklar.pdf

3.5 Checklista Pascal-Dos kommunal ssk.pdf

3.7 Mall som stöd vid upprattande av lokal rutin SVU 2018.pdf

3.8 Avbrottsplan Prator 2018.pdf

3.9 Patientbroschyr SIP.pdf

3.9 Patientbroschyr SVU.pdf

3.10 SMA_verktyg_for_saker_lakemedelsanvandning_maj_2012.pdf

För samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator (Fastställd av Länssamordningsgruppen 2019-11-15)

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP)

Länsrutin för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan SIP.pdf

Bilaga 6.2 Begrepp, termer och förkortningar 18-04-03.pdf

Bilaga 6.3 Patientbroschyr SIP.pdf

Bilaga 6.4 Checklista för SIP möte i hemmet VLL.pdf

Bilaga 6.6 Fickmanual för SIP processen i Prator.pdf

Bilaga 6.7 Blankett för stöddokumentation vid faktisk SIP möte 18-04-03.pdf

Bilaga 6.8 Mall lokal rutin SIP i Prator 18-04-03.pdf

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - utbildningsmaterial från länsutbildningen v 11 och v 12 - 2018

PP Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdf

Bilaga 3.6 Checklista för SIP möte i hemmet VLL.pdf

PP SVU efter utbildning.ppt

 

Material från Workshop 2018-08-30

SVU workshop 30 aug.pptx

Umeå 20180830 systematisk uppföljning.pptx

Vårdprogram för vård och omsorg om personer med demens sjukdom i Västerbotten

Ansvarsfördelning mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län i samband med diagnostik, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom i kommunal hemsjukvård* och särskilt boende finns beskrivet  på sidan 19 i bifogat: Vårdprogram Vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län .pdf

 

Länsgemensam  överenskommelse och samverkansrutin

Länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin -Hälso- och tandhälsoundersökning med bedömning i samband.pdf

Bilagor till ÖVERENSKOMMELSE 20170401.pdf

 

Samarbetsrutiner mellan Region Västerbotten och länets kommuner för patienter med diabetes typ 1 och typ 2 i kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. (Fastställd 2018-11-26)

Bilaga: Samabetsrutin

 

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18