Avtal och överenskommelser

Här kan du läsa och ladda ned aktuella länsöverenskommelser, länsrutiner och samverkans- och styrdokument som gäller mellan region och kommunerna i Västerbotten.

COVID 19

Ny provtagningsrutin giltig: 2020-04-03- 2020-06-30
Rutin för provtagning av personal på SÄBO i Umeå ytterområden och kranskommuner
Bilaga: Rutin för provtagning av personal på SÄBO i Umeå Ytterområden och kranskommmuner.pdf

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbotten vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator

Bilaga 3.1 Manual - ett stöd vid svar på inskrivning.pdf

Bilaga 3.2 Manual - ett stöd vid upprättande av utskrivningsrapport.pdf

Bilaga 3.3 Checklista för slutenvård vid utskrivning.pdf

Bilaga 3.4 Checklista för fast vårdkontakt i samband med utskrivning från slutenvård.pdf

Bilaga 3.5 Checklista för kommuner inför att ange kommunklar.pdf

Bilaga 3.6 Checklista Pascal-Dos kommunal SSK.pdf

Bilaga 3.7 SMA verktyg för saker läkemedelsanvändning maj 2012.pdf

Bilaga 3.8.1 Patientbroschyr SVU 2020.pdf

Bilaga 3.8.2 SIP-broschyr 2020.pdf

Bilaga 3.9.1 Checklista för digitalt SIP möte.pdf

Bilaga 3.9.2 Bokning av patientmöte_SIP i VLL bokningsportal.pdf

Bilaga 3.9.3 Uppkoppling till SIP videomöte.pdf

Bilaga 3.9.4 Blankett för stöddokumentation vid faktiskt SIP möte.docx

Bilaga 3.10 Mall som stöd vid upprättande av lokal rutin SVU.docx

För samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator (Fastställd av Länssamordningsgruppen 2019-11-15)

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP)

Länsrutin för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan SIP.pdf

Bilaga 6.2 Begrepp, termer och förkortningar 18-04-03.pdf

Bilaga 6.3 Patientbroschyr SIP.pdf

Bilaga 6.4 Checklista för SIP möte i hemmet VLL.pdf

Bilaga 6.6 Fickmanual för SIP processen i Prator.pdf

Bilaga 6.7 Blankett för stöddokumentation vid faktisk SIP möte 18-04-03.pdf

Bilaga 6.8 Mall lokal rutin SIP i Prator 18-04-03.pdf

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - utbildningsmaterial från länsutbildningen v 11 och v 12 - 2018

PP Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.pdf

Bilaga 3.6 Checklista för SIP möte i hemmet VLL.pdf

PP SVU efter utbildning.ppt

 

Material från Workshop 2018-08-30

SVU workshop 30 aug.pptx

Umeå 20180830 systematisk uppföljning.pptx

Vårdprogram för vård och omsorg om personer med demens sjukdom i Västerbotten

Ansvarsfördelning mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län i samband med diagnostik, behandling och uppföljning av personer med demenssjukdom i kommunal hemsjukvård* och särskilt boende finns beskrivet  på sidan 19 i bifogat: Vårdprogram Vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län .pdf

 

Länsgemensam  överenskommelse och samverkansrutin

Länsgemensam överenskommelse och samverkansrutin -Hälso- och tandhälsoundersökning med bedömning i samband.pdf

Bilagor till ÖVERENSKOMMELSE 20170401.pdf

 

Samarbetsrutiner mellan Region Västerbotten och länets kommuner för patienter med diabetes typ 1 och typ 2 i kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. (Fastställd 2018-11-26)

Bilaga: Samabetsrutin

 

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18