Länssamverkansgruppen – samverkan på tjänstepersonsnivå

Länssamverkansgruppen tar sig an frågor rörande samverkan som bör lösas på regional ledningsnivå. Länssamverkansgruppen driver utvecklingsarbete inom flera områden; barn och unga, vuxna och äldre, hjälpmedel och patientsäkerhet.

Exempel på områden kan vara planering av vårdinsatser när personer skrivs ut från sjukhus, samordning av elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, eller vårdens kvalitet och tillgänglighet i länets alla delar. Länssamverkansgruppen kan lyfta frågor vidare för politisk samverkan till Samråd vård och omsorg.

Beredningar/utskott

Knutna till Länssamverkansgruppen finns beredningar/utskott för tids- och innehållsmässigt omfattande områden. Beredningarna får uppdrag från, och kan även föreslå angelägna områden att utveckla till Länssamverkansgruppen.

  • Beredning för barn och unga arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen barn och unga.
  • Beredning för vuxna och äldre arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen vuxna och äldre.
  • Hjälpmedelsrådet ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess.
  • Samverkansråd för patientsäkerhet har som uppdrag att verka för en säker, ändamålsenlig vård och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

 

Jennie Liling Ståhl, Region Västerbotten, ordförande

Pernilla Henriksson, Umeå kommun, vice ordförande

Karin Goethefors-Linder, Bjurholms kommun

Gaby Bisping, Dorotea kommun

Pernilla Ahlström, Lycksele kommun

John Olsson, Malå kommun

Andreas Witt, Nordmalings kommun

Eva Bergström, Norsjö kommun

Jhonas Nilsson, Robertsfors kommun

Anders Bergström, Skellefteå kommun

Staffan Näslund, Skellefteå kommun

Inger Sundin, Sorsele kommun

Anna Kroik, Storumans kommun

Karolina Lundqvist, Umeå kommun

Monica Wahlström, Umeå kommun

Gunilla Westergren, Vilhelmina kommun

Jim Lindberg, Vindelns kommun

Ulrica Westerlund, Vännäs kommun

Eva-Lena Johansson, Åsele kommun

Anna Bergström, Region Västerbotten          

Anna-Maria Stenlund Berggren, Region Västerbotten                                     

Camilla Andersson, Region Västerbotten                                 

Laila Ålevik, Region Västerbotten                    

Peter Berggren, Region Västerbotten

Monica Wahlström, Umeå kommun, ordförande

Kerstin Eliasson, Region Västerbotten, vice ordförande

Marie Blomberg, Dorotea kommun

David Isaksson, Lycksele kommun

Linda Larsson, Skellefteå kommun

Lisa Högdahl, Skellefteå kommun

Erika Holmberg, Umeå kommun

Helena Jönsson, Region Västerbotten

Karin Sunnergårdh, Region Västerbotten      

Peter Bergman, Region Västerbotten

 

 

 

Laila Ålevik, Region Västerbotten, ordförande                        

Ejja Häman Aktell, Skellefteå kommun, vice ordförande      

Åsa Israelsson, Skellefteå kommun

Björn Hammar, Umeå kommun

Monica Wahlström, Umeå kommun

Elena Jakobsson, Vännäs kommun

Lena-Mari Lindgren, Åsele kommun

Gabriella Skantz Eikelboom, Region Västerbotten                 

Lena Pettersson, Region Västerbotten

Carola Degerman, Region Västerbotten        

Peter Thorén, Region Västerbotten

Louise Lundholm, Skellefteå kommun, ordförande

Ann-Gerd Töyrä, Umeå kommun, vice ordförande

Fausta Marianovic, Bjurholms kommun

Lars Hortlund,  Lycksele kommun

Bengt Andersson, Region Västerbotten

Doris Kjellgren , Region Västerbotten

Sonja Sundqvist, Region Västerbotten 

         

Mötesdatum 2021

Fredag 19 februari

Onsdag 5 maj

Fredag 17 september

Torsdag 18 november

Protokoll från Länssamverkansgruppen

20200911 Protokoll Länssamverkansgruppen.pdf

 

Tidigare protokoll

 

Regionala samverkanskoordinatorer

Det finns regionala samverkanskoordinatorer med uppdrag att utgöra stöd för samverkan. Vid frågor som gäller ärenden, protokoll, mötestider eller liknande går det bra att ta kontakt. 

 

 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95