Språk

Inom VO-College Västerbotten finns olika arbetsgrupper utsedd av regionala styrgruppen. En av dessa arbetar med språkfrågor och specifikt att sprida språkombud via en s.k språkombudsutbildning. Arbetsgruppen språk består av; Joakim Dahlgren Skellefteå kommun, representerar både kommunal och är språkombudsutbildare, Anna Malm Skellefteå kommun, lärare och språkombudsutbildare. Monika Storm Eriksson Umeå kommun, språkombudsutbildare och Usk , Camilla Andersson och Milade Salameh, Usk språkombudsutbildare Ö-vik, Anette Grehn  enhetschef Vännäs, Maria Lindkvist språkombudsutbildare Vännäs, Eva Solbakken språkombudsutbildare Usk Vännäs, Margareta Syring lärare MedLearn.

VO-collge-stygrupp

Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum tagit fram en utbildning till språkombudsutbildare läs mer HÄR idag finns totalt 88 utbildare i Sverige och inom VO-College Västerbotten återfinns 7 st utbildare. Dessa kommer i sin tur utbilda så kallade språkombud som lokalt på sin arbetsplats ska kunna stötta kring språkutveckling.  Nedan ser vi Skellefteå kommuns första utbildade språkombud

Personer som har utbildats till språkombud 2017 i Skellefteå

Vi intervjuade en av deltagarna Inger Vadengren, Skellefteå kommun Brogården

Berätta lite om utbildningen till språkombud – Jag ska vara ärlig och säga att första gången kände vi att vad är det här och vad har man gett sin in på? Man kände sig lite frågande och det kändes om det var mycket hemarbete.  Men allt efter tiden gick så blev det klarare och klarare och vi fick jättemånga idéer. Det kändes som man inte ville sluta utbildningen efteråt och bara lära sig ännu mer. Utbildningen var fyra heldagar under fyra månader med hemuppgifter mellan träffarna.  Det material som sen arbetades fram under utbildningen känns verkligen som det är till stor nytta för alla arbetstagare, inte bara de med en annan språkbakgrund.

Vad tycker du har varit mest lärorikt? Jag tycker man har fått väldigt många ”aha” upplevelser kring andra kulturer. Det som kan uppfattas som nonchalans visar sig istället vara en osäkerhet och kanske att man vill vara till lags. Förutom det var det har varit väldigt trevligt att träffa övriga kollegor från kommunen. Alla har samma erfarenheter vid vissa situationer, det var bra att prata om det och känna att man inte är ensam. Vi har kunnat ge och få varandras tips och idéer. Ett exempel ur vardagen; man har kanske med sig någon från en annan kultur men annan språkbakgrund och ska skola in den på arbetsplatsen. Kanske man snabbt säger – du kan bädda sängen och ta ut soporna. Men hen kanske inte kan uppfatta två instruktioner och istället är det bättre om vi säger enklare instruktioner och bara en i taget.

Tror du det kan underlätta integrering på arbetsplatsen? Ja det borde det och det måste vara målet med utbildningen. Vi pratar mycket om bemötande att det är det viktigaste.  Att det ska underlätta för oss och för dem som kommer till oss att vi får till ett bra arbetssätt och bra arbetsförhållande. Viktigt att vi tänker på att ta med alla på fika, lunchraster och så vidare. Bjuda in i arbetsgruppens i gemenskap. Vi måste bli bättre på att ta vara på andra kulturer och deras resurser.  Till exempel varför inte baka bröd, kakor som kommer från deras kultur.

På vilket sätt tänker du att du kommer ha nytta av utbildningen på din arbetsplats? Ja man har ju fått en insikt hur vi ska jobba tillsammans, vi måste fortsätta jobba på det här, sista utbildningsdagen ville man inte sluta det bara sprutade idéer efteråt.

Skulle du rekommendera andra att bli språkombud? Absolut det skulle jag göra, man blir bara mer och mer peppad.

Diagram över vilka kommuner som har språkombud

I nuläget ses det över hur språkombudsutbildning ska kunna spridas i länet genom de utbildare som idag finns, mer information kommer på hemsidan inom kort 

Kontaktuppgifter till språkombudsutbildare:

 

 

Joakim Dahlgren Språkombud - Skellefteå kommun
E-post
joakim.dahlgren2@skelleftea.se
Anna Malm Språkombud - Skellefteå Kommun
E-post
anna.malm@skelleftea.se
Monica Storm Eriksson Språkombud Umeå kommun
E-post
monica.storm.eriksson@umea.se
Maria Lindqvist Språkombud - Vännäs kommun
E-post
maria.lindqvist@vannas.se
Camilla Andersson Språkombud - Ö-viks kommun
Milade Salameh Språkombud - Ö-viks kommun
Eva Solbakken Språkombud - Vännäs kommun
E-post
eva.solbakken@vannas.se