Dialogmöten 2018

Aktörer i Västerbotten samlas kring gemensamma utmaningar och möjligheter baserade på resultatet från analys- och planeringsfasen i RUS-processen. Under dialogfasen formar vi gemensamt vägen framåt från de utmaningar och möjligheter som identifierats. Region Västerbotten håller 10 tematiska dialogträffar under november-december.

Datum       Tema

2018

7 november        Framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning

15 november        Framtidens hållbara samhälle (Samhällsbyggnad/Boende och Miljö/Klimat/Energi)

21 november        Framtidens näringsliv och entreprenörskap

22 november       Framtidens innovativa region

27 november        Framtidens transportinfrastruktur och mobilitet

29 november        Framtidens fritid och civilsamhälle (fritid och aktivt civilsamhälle)

5 december          Framtidens hälsa och social välfärd (vård och omsorg)

6 december         Framtidens kulturliv (Kultur, kulturmiljö, kulturarv)

11 december       Framtidens digitala region (digitalisering)

2019

30 januari          Samordnat regionalt utvecklingsarbete