Dialogmöten 2019

Under 2019 fortsätter processarbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten. Här finner du material och information om mötestillfällen.

Dialogfas 2 är nu avslutad. Följande aktörer har lämnat in ändringsförslag på Dialogunderlag 2: Aktörslista återkoppling dialog 2 RUS 2020+.pdf

Inkomna ändringsförslag behandlas nu av arbetsgruppen för RUS 2020+ i arbetet att ta fram ett remissförslag av RUS 2020+. Remissförslaget kommer finnas tillgängligt under vintern 2019/2020. 

---------------------------------------------

Under 2019 fortsätter processarbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbotten. Under våren inleds Dialogmöte 2 där aktörer och organisationer från länet ges möjlighet att diskutera och vidareutveckla det sammanfattade material som inkom under de dialogmöten som hölls under 2018.

Senare under våren kommer även ett webbinarium hållas där aktörer och organisationer från länet ges möjlighet att diskutera materialet direkt per länk. Mer information och datum för webbinariumet kommer. 

Nedan finner du material för dig som vill ingå i den fortsatta dialogprocessen kring Västerbottens nästa regionala utvecklingsstrategi:

Dialogunderlag 2 RUS.pdf

 

Sammanställningar från dialog 1:

Komponentsammanställning RUS Dialog 1.pptx

Sammanställning Hållbara samhällen- utmaningar och handling.pdf

Sammanställning framtidens digitala region- utmaningar och handling.pdf

Sammanställning Framtidens kulturliv- utmaningar och handling.pdf

Sammanställning Framtidens näringsliv och entreprenörskap- utmaningar och handling.pdf

Obs! Fler filer kommer snart!