Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan är ett forum för samverkan mellan länets kommuner kring frågor som gäller tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Under åren 2012-2016 drevs Miljösamverkan Västerbotten som ett separat projekt. Efter knappt två år av uppehåll startades Miljösamverkan upp på nytt under våren 2018, nu som en del av projektet ”Stärkt regional
attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Idag består samverkansgruppen av ca 15 tjänstepersoner från Västerbottens kommuner (en representant per kommun), alla med ansvar kopplade till sina respektive kommuners miljöarbete.

Jonna Lidström Projektsamordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57