Att styra och leda för ett jämlikt Västerbotten

Här kan du ta del av samtliga fem föreläsningar i utbildningsserien som arrangeras inom ramen för projekt Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten. Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, regionala utvecklingsförvaltningen och Funktionsrätt Västerbotten. Filmer och presentationer är tillgängliga till den 30 september 2022.

Vad är mänskliga rättigheter och varför är det relevant för offentlig sektor?

Föreläsare: Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet och Johanna
Romare programsamordnare för regeringens MR-uppdrag, Uppsala universitet

 

Johanna Romares presentation


Vems ansvar är de mänskliga rättigheterna?

Föreläsare: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga
rättigheter och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt

 

Patrik Bremdals presentation
Olle Lundins presentation

 

Vad är samverkan och vad menar vi med tvärsektoriell samverkan?
Att skapa helhet i offentlig sektor.

Föreläsare: Martin Olauzon, särskild utredare för Styrkraft för
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)
Föreläsare: Petra Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i
Halmstad.

Martin Olauzons presentation
Petra Svenssons presentation

 

1 + 1 = 3 - om att se människor som sociala investeringar.

Föreläsare: Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB

Ingvar Nilssons presentation

 

Exempel på regional utbildning - en social beräkningsmodell.

Föreläsare: Anni-Maria Pulkki-Brännström,
projektledare, universitetslektor i hälsoekonomi, Curt Löfgren, senior universitetslektor

Erfarenheter av arbete med sociala investeringar i Region Gävleborg.

Föreläsare: Frida Stoltz och Emma Mårtensson, samordnare för sociala investeringsmedel

Erfarenheter av utbildningen och projektets erbjudande för mänskliga
rättigheters utveckling i Västerbotten.

Föreläsare: Kerstin Hamre, Region Västerbotten och Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten

Anni-Maria Pulkki-Brännström och Curt Löfgrens presentation
Frida Stoltz och Emma Mårtenssons presentation

 

Mer information:

Mänskliga rättigheter- mr-forum.se