Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

​Digital utveckling och mångfald – två sätt att stimulera Västerbottens tillväxt

​Rapporten Sveriges Nya Geografi presenterades vid ett seminarium på Swedbank och visar trender och skillnader mellan Sveriges växande städer och mer glest bebyggda områden.
​Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten deltog i panelen.
– Västerbotten växer och Umeå är en tillväxtmotor för hela länet. Aldrig tidigare har antalet invånare varit så stort, säger Anna Pettersson.

– Västerbotten växer och Umeå är en tillväxtmotor för hela länet. Aldrig tidigare har antalet invånare varit så stort, men det är en utmaning med skillnader mellan kust och inland, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.

Rapporten Sveriges Nya Geografi presenterades vid ett seminarium på Swedbank och visar trender och skillnader mellan Sveriges växande städer och mer glest bebyggda områden.
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten deltog i panelen tillsammans med Tomas Westerberg, Sweco.
Ladda ner rapporten Sveriges Nya Geografi: 
http://www.arenafortillvaxt.se/sveriges-nya-geogra…

Rapporten visar att Västerbottens kvinnor har högre betyg än männen efter avslutade gymnasiestudier och går i högre utsträckning vidare till högre studier. Skillnaderna är mindre i Umeå än i övriga kommuner. Kvinnor och utrikes födda är också de som i högre grad flyttar till större städer och storstadsregioner.
– Många av Västerbottens kommuner har ett växande kompetens- och arbetskraftsbehov och det är en potential för välfärden att människor ska vilja och kunna bo kvar, säger Anna Pettersson.

Jämställhet och mångfald, potential för tillväxt
Anna Pettersson hänvisar till att det är en tillväxtpotential att uppnå jämställdhet och ett samhälle med en mångfald av människor med olika erfarenhet och bakgrund. Kommande europeiska strukturfondsprogram har därför en stark inriktning på att förändra rådande mönster.
– Om projektfinansieringen gynnar såväl kvinnor som män och människor med ursprung i olika länder, då kan vi göra skillnad.

Världens bästa bredband
I Västerbotten har 74 procent av befolkningen tillgång till ett bredband med en hastighet om 100 Mbit/s, jämfört med rikssnittet som är 57 procent.
– Västerbotten är i framkant i att dra fiber i så väl tätort som på landsbygd. Vi behöver också öka bredbandshastigheten i de områden som ännu saknar den snabbaste tekniken, säger Anna Pettersson.

Ledande inom digital utveckling
Ett av världens bäst utbyggda bredband ger förutsättningar för att Västerbotten även ska vara ledande inom den digitala utvecklingen. Ett område som rapporten Sveriges Nya Geografi, nämner som möjligt tillväxtområden.
Region Västerbotten leder flera projekt för kommuner och landstinget om utveckling av digitala lösningar i välfärdssektorn. Det handlar om trygg vård och omsorg, så kallad eHälsa. Service och tjänster till kommuninvånare och näringar och exempelvis administrativa system för effektiva lösningar till mindre kostnad. Västerbottens digitala näringar är starka och växande med regionen och världen som viktiga marknader.
– Satsningar på digitala tjänster i offentlig sektor, små och medelstora företag är ett sätt att ge förutsättningar för utveckling i länets kommuner och samtidigt stimulera tillväxt i den digitala industrin, säger Anna Pettersson.

Fakta Sveriges Nya Geografi
Ett tjugotal personer deltog vid tisdagens möte i Swedbanks lokaler där rapporten Sveriges Nya Geografi presenterades av Katrien Vanhaverbeke och Stefan Wing vid Arena för tillväxt.
Rapporten är framtagen i ett samarbete mellan organisationen Arena för tillväxt och Sweco.
Arena för Tillväxt startade år 2000 och är en oberoende plattform för regional och lokal tillväxt och utveckling. Inriktningen är att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare.
http://www.arenafortillvaxt.se
Arena för Tillväxt ägs av ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 070 397 68 84

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

19 november, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer