Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

128 miljoner till regionens utveckling

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat elva olika projekt som tillsammans får cirka 128,6 miljoner kronor i EU-stöd. Totalt betyder det att Strukturfondspartnerskapet sedan 2015 fördelat över 1,2 miljarder kronor.

– Vi har valt att prioritera forskning, innovationer och hållbara transporter den här gången, säger Erik Bergkvist, strukturfondspartnerskapets vice ordförande, Region Västerbotten. De medel som vi får till oss från EU är avgörande för Norra Sveriges utveckling och jag tror att vi behöver satsa ännu mer på faktorer som ger oss en smart och långsiktigt hållbar tillväxt i Norr- och Västerbotten.

Bland projekten som syftar till att Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi tilldelas Storumans kommun drygt 36 miljoner kronor för tillskapandet av ett triangelspår vid Storumantreminslen och Umeå hamn ca 28 miljoner kr för landinvesteringar för ökad kapacitet och nya funktioner.

Bland projekten som syftar till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation tilldelas Uminova innovation 15 miljoner kr i syfte att driva innovationskraft och förnyelse i nya och befintliga bolag och därmed bidra till att bygga ett starkare, framtidsorienterat näringsliv som är inkluderande och attraherar kompetens, investeringar och etableringar till regionen.

Bland de länsöverskridande projekten finns Datacenter Innovation Region som Luleå tekniska universitet ska driva. Projektet kommer att arbeta för att norra Sveriges attraktionskraft inom datacenter ska generera långsiktig innovationsförmåga genom att stärka utvecklingen av innovation inom företag kopplade till storskalig datahantering och datacenter.

Se hela listan av prioriterade projekt här:

Prioritering ERUF 2018-05-29

Fakta om strukturfondpartnerskapet

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland är ett av åtta partnerskap i Sverige, där Norr- och Västerbotten utgör partnerskapet Övre Norrland.  Partnerskapet ska underlätta för gemensamma nationella och regionala prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet har till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet och socialfondsprogrammet. Övre Norrland har minst två miljarder kronor för programperioden 2014-2020.

För mer information:

Erik Bergkvist

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Skriv ut
30 maj, 2018 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer