Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

2012-11-21 Omvärldsanalys

Välkommen till ett seminarium i omvärldsanalys med Bobo af Ekenstam den 21 november kl 13.00-17.00 på Rex festvåning i Umeå. Vi vänder oss till dig som arbetar med affärsutveckling.

Halvdagseminarium med Bobo af Ekenstam, Docere Intelligence

Välkommen till ett seminarium i omvärldsanalys med Bobo af Ekenstam den 21 november kl 13.00-17.00 på Rex festvåning i Umeå. Vi vänder oss till dig som arbetar med affärsutveckling.

Seminariet utgår från det vi kallar omvärldsdriven strategi- eller verksamhetsutveckling. Det innebär att istället för att börja med en organisations starka och svaga sidor startar processen med att studera omvärlden. Utifrån de krav och möjligheter omvärlden erbjuder skapar man sedan strategier för den egna verksamheten.

Deltagarna kommer att få en grundläggande insikt om omvärlds-analysens betydelse för affärs- och verksamhetsutveckling. Ett föredrag som presenterar de dominerande trenderna just nu lägger grunden för seminariet. Deltagarna får därefter en teoretisk genomgång av hur man kan arbeta själv med omvärlds- och trendanalys. Dagen avslutas med praktisk övning i att skapa en omvärldskarta och identifiera skarpa trender som är av betydelse för den egna verksamheten.

PROGRAM
13.00 Introduktion
13.30 Tio megatrender som formar framtiden, föredrag
14.30 Fika
14.50 Konsten att identifiera omvärldsförändringar och trender som kan skapa affärsmöjligheter, föredrag
15.30 Skapande av omvärldskarta och identifiering av trender, gruppövning
16.30 Strategiska slutsatser och sammanfattning
17.00 Avslut

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan senast den 14 november till: info@krenova.se

Skriv ut

22 oktober, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • BOBO AF EKENSTAM

    Bobo af Ekenstam var med och etablerade Docere 1988 och har sedan dess arbetat inom området. Han har erfarenhet av konkret research- och analysarbete samt strategikonsultation. Han har också arbetat med många organisationer på konsultbasis för att bygga upp och organisera effektiv omvärldsbevakning/analys i kundens egen organisation. Sedan 1995 har af Ekenstam aktivt arbetat inom utbildningsverksamheten och har varit en av huvudlärarna på Doceres diplomkurs. Utöver Doceres egna verksamhet är Bobo ansvarig för kursen omvärldsanalys på Berghs School of Communication samt huvudlärare på Nercia Utbildning i ämnet omvärldsanalys. Bobo är en av de i Skandinavien med längst erfarenhet inom ämnesområdet. Bobo innehar en DIHM examen samt studier i astronomi och fysik vid Stockholms Universitet.

Kommentarer