Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Alla tjänar på psykisk hälsa

Konferensen ”Tjäna på att må bra” synliggör metoder för att minska negativa attityder till psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Onsdag den 17 oktober i festvåningen på Skellefteå stadshotell.

Psykisk sjukdom står för en tredjedel av den totala kostnaden för sjukskrivning i Sverige. 2009 motsvarade det en kostnad på 23 miljarder. Det är också den sjukdomsgrupp som har flest sjukskrivningsdagar per diagnos och ofta långa sjukskrivningsperioder.

– Många är sjukskrivna i onödan och företagen kan spara mycket pengar på förebyggande arbete och en god arbetsmiljö. Samtidigt går det inte, att i pengar värdera personlig livskvalitet och lidande, säger Janeth Lundberg (S), fullmäktiges ordförande, Region Västerbotten.

Konferensen ”Tjäna på att må bra” synliggör metoder för att minska negativa attityder till psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.
Onsdag den 17 oktober i festvåningen på Skellefteå stadshotell.

Tre företag deltar och berättar om sina erfarenheter av att arbeta med en förbättrad psykisk arbetsmiljö.
Företagen/organisationer som deltar är Repay AB, Skellefteå, Hedlunda industri, Lycksele samt Tandvårdsenheten/Försäkringskassan.

– Vi måste tydliggöra hur vanligt det är med psykiskt ohälsa i arbetslivet och vad man som chef, fackligt förtroendevald och arbetskamrat kan göra för att minska sjukskrivning på grund av de här sjukdomarna, säger Janeth Lundberg.

Hjärnkoll redovisar att 40 procent väljer att inte berätta om sin psykiska ohälsa på jobbet. Se presstext från Hjärnkoll: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hjarnkoll/pressrelease/download/resource_attached_pdf_document/801668

För mer information och kontaktuppgifter till någon av Västerbottens ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom.
Marjet Gustavsson, Projektledare Hjärnkoll, 070 05 75 49,
 marjet.gustavsson@regionvasterbotten.se
Janeth Lundberg (S), fullmäktiges ordförande, Region Västerbotten, janeth.lundberg@vll.se, 070 576 82 95

Skriv ut

15 oktober, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
 • Fakta Hjärnkoll i Västerbotten
  Kampanjen Hjärnkoll drivs på uppdrag av regeringen under 2012-2014. Målet för arbetet med Hjärnkoll är att öka allmänhetens kunskaper och påverka negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Hjärnkoll arbetar inom olika fokusområden och en av dessa är arbetsliv där målet är att öka kunskapen om hur man kan främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen.
  Västerbotten är ett av 8 län i landet som genomför uppdraget.
  I Västerbotten är Region Västerbotten projektägare och Marjet Gustavsson kampanjlänsansvarig för det regionala uppdraget www.hjarnkoll.se
  I Västerbotten finns 20 ambassadörer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom som anlitas till en mängd uppdrag av olika slag. Ett antal projekt genomförs för att förmera och fördjupa uppdraget i länet.
  Ett är ett ESF projekt (Europeiska Socialfonden) ”På rätt sätt sett” vars syfte är att ge tre nyckelföretag i länet kompetensutveckling för att kunna identifiera, hantera och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser.
  Företagen/organisationer som deltar är Repay AB, Skellefteå, Hedlunda industri, Lycksele samt Tandvårdsenheten/Försäkringskassan.

Kommentarer