Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

ALMI och Innovationsbron har gått samman

Almi och Innovationsbron har gått samman i en gemensam organisation. Verksamheten i Innovationsbron blir därmed en del av Almi-koncernen och Almis erbjudande med rådgivning, lån och riskkapital breddas ytterligare.

Vid årsskiftet gick Almi och Innovationsbron samman i en gemensam organisation. Verksamheten i Innovationsbron blir därmed en del av Almi-koncernen och Almis erbjudande med rådgivning, lån och riskkapital breddas ytterligare. Från det tidigare Innovationsbron tillkommer nu dels såddkapital, dvs riskkapital i mycket tidiga skeden för tillväxtföretag och dels Inkubation, som finansierar och kvalitetssäkrar Sveriges inkubatorer.

De tjänster som tidigare fanns i Innovationsbron får nu större möjlighet att nå ut i och med att de blir tillgänglig via Almis alla fyrtio kontor över hela landet. Och för kunderna blir det enklare eftersom de kan vända sig till en och samma aktör som täcker hela kedjan från tidig idéfas till befintliga företag i expansionsfas. Almi och Innovationsbron har i grunden samma uppdrag – att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. På detta sätt samlas nu resurser och kompetens i en gemensam organisation och kan nyttjas på ett effektivt sätt. En viktig del är även inkubationsprogrammet vars kärnverksamhet är att finansiera och följa upp Sveriges ledande inkubatorer.

– För de regionala bolagen, där Region Väserbotten är regional ägare i Almi Företagspartner Nord AB tillsammans med Norrbottens läns landsting, blir det initialt ingen större skillnad på verksamheten, säger Anders Almberg näringslivsstrateg på Region Västerbotten. Almis alla ägare i landet kommer däremot kollektivt under 2013 att analysera hur det framtida Almi bör se ut och fungera.

Efter sammanslagning får Almi fyra affärsområden; Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation. Göran Lundwall som tidigare var VD och koncernchef i Almi Företagspartner blir även fortsättningsvis VD och koncernchef i den nya organisationen.

Rent praktiskt har sammanslagningen inneburit att statens aktier i Innovationsbron AB överlåtits till Almi Företagspartner AB. Almikoncernen har nu sammanlagt över 500 medarbetare och med det nya uppdraget breddas verksamheten avsevärt. Nu förfogar Almi över cirka 7 miljarder kronor för utlåning och investeringar. Almi är därmed regeringens i särklass största och mest betydelsefulla operativa aktör inom området.

Läs mer om Almi och Innovationsbron

www.almi.se/nord

www.innovationsbron.se

 

Skriv ut
28 januari, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer