Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Du är Queen är ett projekt som Region Västerbotten har stöttat. Det leddes av Kicki Fagerlund , mitten och Tove Liliequist till höger. Här tillsammans med musikern Sofia Henriksson till vänster. Foto: Mariann Holmberg

Lyssna

Kvinnors företagande ökar i länet

Fler företag drivs av kvinnor i länet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 39 procent jämfört med 34 procent i landet. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 20 procent.

Fler företag drivs av kvinnor i länet. Mellan 2006 och 2012 var ökningen 39 procent jämfört med 34 procent i landet. Under samma period har antalet företag som drivs av män ökat med 20 procent.  

– Kvinnors företagande främjar det regionala tillväxtarbetet och det är mycket glädjande att de är så framgångsrika i Västerbotten. En av orsakerna till framgången är att vi har försökt stötta kvinnornas företagande genom det nationella programmet Främja kvinnors företagande som avslutas nu i höst, säger Ewa-May Karlsson, (C), regionstyrelsens vice ordförande vid Region Västerbotten.

Enligt ny statistik som Tillväxtverket har beställt av Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick omsättningen i kvinnors företag i Västerbotten till nära 6,3 miljoner kronor 2012, vilket är en ökning med 62 procent sedan 2006.

Antalet sysselsatta i kvinnors företag steg under perioden med 20 procent till 8 171 personer.

Hög tillväxtvilja i Västerbotten

– Kvinnors företag i Västerbotten har högst tillväxtvilja i landet. Drygt 80 procent av de företag som drivs av kvinnor vill låta företaget växa vilket är det högsta i landet, säger Sara Pejok, ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande vid Region Västerbotten.

Region Västerbotten har beviljat sju projekt under programperioden som på olika sätt har arbetat med att främja kvinnors företagande.

Du är Queen – Lucky Star Music AB
Stimulera kvinnors företagande i musikbranschen

Styrelsekraft – Handelskammarens Service AB Målet är att få fler kvinnor som driver företag att anlita en extern styrelse.

Framsteg inland – Malå kommun Medverka till ett näringsliv som tillvaratar kvinnors intressen

Företagande för alla steg 1 och 2 – Hagman och Bredmar AB
Stödja 30 utrikesfödda kvinnor i Umeå och Lycksele som vill starta/överta företag.

Kvinnors kooperativa företagande – Coompanion Västerbotten, stärka och utveckla kvinnor i kooperativa företag

Inspiration och nätverksprogram för kvinnliga kombinatörer – SLU Holding AB- Startgrop, uppmuntra kvinnor att föra sin egen eller andras innovativa idé eller forskning kopplad till universitetets profil inom Skogsvetenskap, Växtfysiologi och bioteknologi.

Sápmi Buisness Bootcamp – Svenska Samers Riksförbund
Stimulera kvinnliga samiska entreprenörer som har produkt- och företagsidéer och vill bolla och konkretisera sina idéer med hjälp av erfarna konsulter

Ladda ned Tillväxtverkets hela rapport om kvinnors företagande i Sverige 2006-2012 här.

Det nationella programmet Främja kvinnors företagande har pågått sedan 2007 och avslutas hösten 2014 med konferensen Lyft näringslivet! 2-3 oktober i Luleå.  Tema: Hur kan företagandet främjas i övre Norrland? Konferensen pågår från lunch till lunch på Clarion Sense i Luleå.

Programmet Främja kvinnors företagande syftar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Programmet består av flera olika delar, bland annat arbetar programmet med affärsutvecklingsinsatser och Ambassadörer för kvinnors företagande. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten driver programmet Främja kvinnors företagande i Västerbotten respektive Norrbotten. Mer information finns på tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande och på ambassadorer.se

För mer information:

Ewa-May Karlsson, regionstyrelsens vice ordförande, Region Västerbotten

ewa-may.karlsson@vindeln.se, 070 663 64 94

Sara Pejok, ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande
Region Västerbotten
sara.pejok@regionvasterbotten.se
070-597 37 11

Skriv ut

1 oktober, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer