Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Foto: Volvo Trucks

Lyssna

Besvärligt läge, men regionen behöver de Volvoanställdas kompetens

En operativ arbetsgrupp är bildad för att hitta lösningar inför nedläggning av montering på Volvo lastvagnar.
Företrädare från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Företagarna, Umeå kommun och Volvo Lastvagnar i Umeå har samlats för att tillsammans se på möjligheter och utmaningar inför den strukturförändring som är föreslagen på Volvo och kan bli verklighet sommaren 2015.

En operativ arbetsgrupp är bildad för att hitta lösningar inför nedläggning av montering på Volvo lastvagnar.

Företrädare från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Företagarna, Umeå kommun och Volvo Lastvagnar i Umeå har samlats för att tillsammans se på möjligheter och utmaningar inför den strukturförändring som är föreslagen på Volvo och kan bli verklighet sommaren 2015.

”Det är ett besvärligt läge att monteringen vid Volvo Lastvagnar i Umeå föreslås försvinna. En förändring som även drabbar ett flertal underleverantörer. Samtidigt är Umeå och Västerbotten i ett expansivt läge med stor efterfrågan på arbetskraft, vilket är en möjlighet för de som drabbas av varsel och för regionens tillväxt.”
Uppfattningen om att det besvärliga läget även innehåller möjligheter är gemensam för de som deltog vid torsdagens möte på Länsstyrelsen.

– Den främsta utmaningen är att matcha de som blir varslade med befintliga arbetstillfällen och att tillskapa rätt kompetenshöjande insatser för att så få som möjligt ska drabbas av arbetslöshet, säger Magdalena Andersson, landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten.

– Vi behöver satsningar på kort sikt för att ge trygghet till de som kan bli varslade, men också långsiktiga lösningar som stärker regionen vad gäller infrastruktur och tillväxtmöjligheter inom flera branscher, uttrycker Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten.

En mindre operativ arbetsgrupp jobbar vidare med den mängd förslag som presenterades under mötet.
Det handlar om att titta på många olika alternativ samtidigt, exempelvis nya arbetstillfällen och utbildningsplatser, men även möjligheter att påverka nationella satsningar med mer långsiktig effekt på exempelvis infrastruktur eller statliga etableringar. Lägligt är också en ny period för EU-stöd börjar 2014 med exempelvis Socialfonden som kan ge riktade kompetensinsatser för drabbade grupper.

– Arbetet startar omgående och redan till våren måste det finnas tydliga förslag för att i tid kunna utverka medel och insatser från regeringen, säger Erik Bergkvist.

– Vi ska också använda redan upparbetad kompetens från tidigare erfarenheter av nedläggningar runt om i Sverige. Det finns flera aktuella exempel från fordonsindustrin där satsningar givit lyckat resultat, säger Magdalena Andersson.

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Magdalena Andersson, landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten, 070 645 90 90

Presskontakt:
Jörgen Boman, kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 010 225 42 37
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

20 december, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer