Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länkar

Nedan följer ett par länkar som kan vara till nytta när du vill läsa mer om bioekonomi och andra pågående projekt inom området.

Den Svenska Bioekonomin – Regeringskansliet
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/den-svenska-bioekonomin-star-for-113-procent-av-landets-bnp/

Regeringens strategiska samverkansprogram där bioekonomi ingår
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

RISE Bioekonomi
https://www.ri.se/divisioner/rise-bioekonomi

Bioekonomi Finland – På Svenska
http://bioekonomi.fi/finland-utvecklar/bioekonomi-i-korthet/

Nordiska ministerrådets arbete med bioekonomi
http://www.norden.org/sv/tema/nordic-bioeconomy

EUs panel för bioekonomintressenter – här finns länkar till pågående bioekonomiarbete inom EU
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel

Svenska Regionkontor i Bryssel
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html

LRFs Brysselkontor
https://www.lrf.se/om-lrf/lrf-internationellt/lrfs-brysselkontor/

Rapport om EU:s lagstiftning relaterad till miljö, energi, klimat och bioekonomi, regionalt utvecklingsarbete och skogsindustrin i Jämtland och Västernorrland
https://www.lvn.se/globalassets/midsweden-mseo/om-organisationen/rapportarkiv/tyrens-2017-skogsrapport..pdf

Magnus Nilsson om Reduktionsplikten, Europaforum 2018
180221 Sollefteå Europaforum

 

Uppdaterad 29 mars, 2018 kl 8:53 av Olivia Collin