Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Länkar

Nedan följer ett par länkar som kan vara till nytta när du vill läsa mer om bioekonomi och andra pågående projekt inom området.

Den Svenska Bioekonomin – Regeringskansliet
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/den-svenska-bioekonomin-star-for-113-procent-av-landets-bnp/

Regeringens strategiska samverkansprogram där bioekonomi ingår
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

RISE Bioekonomi
https://www.ri.se/divisioner/rise-bioekonomi

Bioekonomi Finland – På Svenska
http://bioekonomi.fi/finland-utvecklar/bioekonomi-i-korthet/

Nordiska ministerrådets arbete med bioekonomi
http://www.norden.org/sv/tema/nordic-bioeconomy

EUs panel för bioekonomintressenter – här finns länkar till pågående bioekonomiarbete inom EU
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=panel

Svenska Regionkontor i Bryssel
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/svenskaregionkontorbryssel.3569.html

LRFs Brysselkontor
https://www.lrf.se/om-lrf/lrf-internationellt/lrfs-brysselkontor/

 

 

Uppdaterad 30 augusti, 2017 kl 9:09 av Olivia Collin