Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Om projektet

Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling

Att ligga i framkant i utvecklingen mot en bioekonomi är viktigt för såväl klimat som för regional utveckling och tillväxt. För att beslut som främjare en bioekonomisk utveckling ska ske måste kunskapen om Sveriges regioners förutsättningar inom detta områden väsentligen stärkas på såväl EU nivå som på nationell nivå.

Svenska regioner arbetar redan idag med att både bevaka den bioekonomiska politiken och att på olika sätt stimulera utvecklingen i den egna regionen. Men vi kan avsevärt öka effektiviteten på det regionala arbetet genom att samarbeta med andra regioner som verkar i samma anda. Därför har Region Västerbotten tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till projektet, ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling” där 11 av Sveriges regioner samar betar. Projektet pågår fram till 2020.

Vi vill genom samverkan 

 • Stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi så att regionerna kan bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs.
 • Ge regionerna en starkare kraft för att kunna göra sin röst hörd i de politiska processer som pågår inom EU och i Sverige.
 • Ge svenska företag verksamma inom bioekonomi bättre förutsättningar för fortsatt, lönsamhet, att de utvecklar sin verksamhet, att innovationstakten ökar och att investeringarna i bioekonomisektorn ökar i Sveriges regioner.

Vi vänder oss till

 • Regionerna
 • Aktörer nationellt och på EU-nivån
 • Näringslivets aktörer
 • Allmänheten

Vi vill uppnå

 • Ökad kunskap om bioekonomi i regionerna
 • En samordning av påverkansarbete i regionerna
 • Ökad kunskap om förutsättningarna för svensk bioekonomi hos i första hand EU:s institutioner
 • Att den svenska och europeiska politiken är anpassad för svenska förutsättningar
 • Stärkt lönsamhet för svenska företag genom utveckling, innovation och investeringar

Varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor gällande det bioekonomiska nätverket!

Kontakt
Lena Friborg
, Region Västerbotten, Projektsamordnare
070-316 37 22, lena.friborg@regionvasterbotten.se

Magnus Matisons, Biofuel Region, Projektledare
070-352 44 94, magnus.matisons@biofuelregion.se

Barbro Kalla, Biofuel Region, Kommunikatör
070-683 04 27, barbro.kalla@biofuelregion.se

Olivia Collin, Region Västerbotten, Kommunikatör
073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

Arja Tamminen, Region Västerbotten, Ekonomiansvarig
070-532 44 80, arja.tamminen@regionvasterbotten.se

Uppdaterad 27 februari, 2018 kl 10:24 av Olivia Collin