Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Regionala livsmedelsstrategier 31 januari

Regionala livsmedelsstrategier – regioner i samverkan

Den 31 januari 2018 arrangerade det bioekonomiska nätverket en workshop om svenska regioners arbete med att ta fram regionala livsmedelsstrategier och insatser för att genomföra den nationella livsmedelsstrategin. Deltagare från regioner och länsstyrelser i hela landet samlades för att diskutera och dela med sig av sitt arbete med livsmedelsstrategier.

Under dagen diskuterades allt från självförsörjning till smart specialisering inom livsmedelssektorn, och konstateras kunde att fler träffar för kunskapsutbyte är av stort intresse. Nedan finner du presentationerna från dagen

Regionala livsmedelsstrategier, Gunnar Rundgren

Regional livsmedelsstrategi Region Gävleborg

Region Kronobergs genomförande av livsmedelsstrategier

Livsmedel och gröna näringar i Västra Götaland 2018-01-31

180131 En livsmedelsstrategi för Sverige, Näringsdepartementet

2018-01-31 Livsmedelsstrategi Västernorrland

 

Bakgrund till workshopen

Sveriges regioner har nyligen fått ett erbjudande av regeringen att göra regionala insatser för att genomföra den nationella livsmedelsstrategin. För detta tilldelas regionerna särskilda medel. Många regioner har jobbat länge med att stärka livsmedelsnäringen och några har tagit fram regionala livsmedelsstrategier. För andra regioner är detta ett relativt nytt fält, vilket också skapar goda skäl till gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte regionerna emellan.

Dagen arrangerades under Västerbotten på Grand Hôtel, tre veckor där ktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas här för att knyta nya kontakter, samverka och påverka såväl på nationell som internationell nivå. Västerbotten på Grand Hôtel invigdes för 28:e året den 23 januari 2018, arrangerat av Region Västerbotten i samverkan med Skellefteå Kraft och Sparbanksstiftelsen Norrland. Ett unikt tema genomsyrar varje år, och 2018 är temat “Smart tillväxt” – ekonomisk och hållbar utveckling som baseras på samverkan, kunskap och innovation.

Ytterligare information och nyheter finns på www.vasterbotten.nu

Skriv ut
6 februari, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer