Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Skogsrapport Västernorrland

Om EU:s lagstiftning relaterad till miljö, energi, klimat och bioekonomi, regionalt utvecklingsarbete och skogsindustrin i Jämtland och Västernorrland.

Under 2016 beslutade ägarrådet för Mid Sweden European Office att politikområdet miljö, energi och klimat ska ingå som en långsiktig prioritering för arbetet gentemot EU. I och med uppstarten av arbetet togs beslut att ta fram en fördjupad studie, med syfte att öka kunskapen om detta politikområde och länken till Jämtland och Västernorrlands strategiska utvecklingsarbete. Studien fungerar som ett kunskapsunderlag i pågående diskussion kring skogsindustrins och regionernas utveckling.

Tyrens (2017) Skogsrapport

Skriv ut
10 januari, 2018 | Olivia Collin

Kommentarer