Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
En text som säger Branschforum syns i en genomskinlig ruta. I bakgrunden syns en suddig bild av deltagare i en panel.
Lyssna

Branschforum fokuserar på integration för kompetensförsörjning

Höstens första Branschforum fortsätter att fokusera på integration och mångfald. Denna gång från ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv.

För att säkerställa framtida kompetensförsörjning behövs all tillgänglig arbetskraft som finns i Västerbotten. Den stora potentialen finns bland nyanlända. Det beräknas nämligen att cirka 40 000 personer kommer ha lämnat arbetslivet i länet till och med 2025. Lyckas Västerbotten med integrationsarbetet kommer detta vara en del av lösningen på problemet – här vill Branschforum vara med och bidra.

Den 21 september hölls höstens första Branschforum på Nolia i Umeå. Dagen fokuserade på integrationsarbetet från både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv. Något som speciellt lyftes fram var de verkliga erfarenheterna och upplevelserna av integration.

Startup Stockholms VD, Wadih El-Achkar, inledde förmiddagen med att berätta om sin resa från asylsökande till VD. El-Achkar underströk att förutsättningar för integration handlar om ett gott mottagande och medmänsklighet, men även att det finns ett smidigt funktionssystem där alla aktörer som är involverade i integrationsprocessen mer effektivt samordnas.

– Språket är en viktig nyckel till ett eget liv och möjligheter till arbete, säger Wadih El-Achkar. Men allt behöver inte ha sin utgångspunkt i en formell utbildning, för detta finns andra former. Börja med enkla jobb där företagens behov är i centrum och arbeta för att effektivisera processen så att asylsökande snabbare kommer in i samhällslivet. En målgrupp som ofta glöms bort är utlandsfödda kvinnor, där behöver vi göra mycket mer.

En väl skött integration kommer spela en viktig roll i lösningen på kompetensförsörjningsproblemet. Branschforum vill vara en katalysator som bidrar till att fler antar utmaningen och samtidigt för aktörerna närmare varandra.

– Att konkurrensen om kompetenser hårdnar är alldeles uppenbar och länet behöver bli bättre på att tillvara på den kompetensresurs som nu finns hos oss. I takt med ökad internationaliseringen behövs både språk och förståelse för andra kulturer för att vi ska klara den globala konkurrensen och säkerställa Västerbottens tillväxt, säger Aurora Pelli, projektledare för Kompetensplattformen i Västerbotten.

Efter den inledande föredragsdelen bjöds två olika paneler in för samtal utifrån arbetstagar- och arbetsgivarperspektivet. Den första panelen gav arbetstagarens syn och medverkade gjorde Yulia Bakhur, ESF-rådet, Tekle Gebremedhn Woldemari, Sodexo, Roberto Rodriguez, Jo! kommunikation och Ensieh Koohan, apoteket i Vännäs. Den andra panelen, som representerade arbetsgivarperspektivet, utgjordes av Edel Puntonet, Jo! Kommunikation, Richard Jacobsson, Vindelåns snickeri, Janne Lindmark, Boliden och Leif Lundberg, Fönsterspecialisten i Norrland.

Som avslutning diskuterade samtliga sextiotalet deltagare i mindre grupper kring konkreta åtgärder som behövs för att skapa en snabbare väg in på arbetsmarknaden för utlandsfödda. Samtalsledaren för dagen, Maria Nilsson, lyfte fram vikten av att se förbi det som är olikt oss själva.

– Ledarskap handlar om mod och som arbetsgivare tror jag att vi behöver lära oss att utvecklas och utmanas, säger Maria Nilsson. Många arbetsgivare i länet är helt enkelt inte vana vid att anställa personer som är väldigt olik sig själv, där måste vi börja våga mer och se förbi olikheterna.

Skriv ut

22 september, 2016 |
Emil Hägglund
Emil Hägglund

Kommentarer