Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

CPMR trycker på om stöd för utveckling av Östersjöns hamnar och sjöfart

Som ett svar på skärpta svaveldirektiv för sjöfart driver CPMR frågan om EU-stöd till utveckling av miljövänliga färjor och hamnar anpassade till större och miljövänliga fartyg.
– Hela Europa behöver utveckling av lösningar för miljövänlig teknik för sin färjeflotta. CPMR är en bra påtryckare i projektet att designa en ny färja för trafik över Kvarken, säger Erik Bergkvist.

Som ett svar på skärpta svaveldirektiv för sjöfart driver CPMR frågan om EU-stöd till utveckling av miljövänliga färjor och hamnar anpassade till större och miljövänliga fartyg.

Exempelvis behöver hamnarna vara djupare och större för att möta större fartyg och även kunna erbjuda miljövänliga drivmedel. Större fartyg kan även påverka förändrade lastningsteknik och rutiner.

– Hela Europa behöver utveckling av lösningar för miljövänlig teknik för sin färjeflotta. CPMR är en bra påtryckare i projektet att designa en ny färja för trafik över Kvarken. Jag hoppas därför på stort ekonomiskt stöd av EU-kommissionen när det kommer till genomförande av de idéer som utvecklas och när färjan ska byggas, säger Erik Bergkvist.

CPMRs generalförsamling träffas i Umeå den 24–26 september där frågan om svaveldirektivet och stöd för utveckling av hamnar och sjöfart är en av många frågor som behandlas.
Läs mer: http://regionvasterbotten.se/startsida/umea-blir-motesplats-for-europasamarbeten/

Stora kostnader kräver stöd
CPMR uppmanar EU-kommissionen till pragmatisk hantering och visa hänsyn till de enorma kostnader som drabbar sjöfarten.
Svaveldirektiven innebär en minskning och kraftig skärpning av svavelutsläpp från fartyg i engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön, vilket träder i kraft den 1 januari 2015. Målet är att minska svavelutsläpp som påverkar människors hälsa. Från 1 januari 2020 gäller även en allmän något vidare begränsning av svavelutsläpp i alla europeiska farvatten.

– Risken att gods flyttar över på vägar, vilket har en direkt och kraftigt negativ påverkan på miljön, vilket inte är avsikten med direktivet. De kan också innebära att vår infrastruktur påverkas på ett sätt som vi inte har i vår beredskap, säger Erik Bergkvist och menar att det är av yttersta vikt att regionerna inom det berörda området får ett rejält stöd till anpassning av hamnar och fartyg.

Fakta CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR)
CPMR består av sju havskommissioner varav en är Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission), där Region Västerbotten är en aktiv part och Erik Bergkvist medverkar dess politbyrån.

Fakta Östersjökommissionen
 (Baltic Sea Commission, CPMR-BSC)
Östersjökommissionen är ett internationellt samarbete mellan regionala förvaltningar i Östersjöregionen. Organisationen är en underavdelning till Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) och deltar i nätverket Östersjösamarbetet.
 Medlemmar i Östersjökommissionen är regioner i Sverige, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland.

För mer information
Erik Bergkvist
, regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Mårten Edberg, infrastrukturstrateg, Region Västerbotten, 070 216 86 25, marten.edberg@regionvasterbotten.se
Fredrik Gunnarsson, internationell strateg, Region Västerbotten, 070 325 57 17

Presskontakt
Mariann Holmberg
, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se

Skriv ut

24 september, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer