Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Kiki Hedberg, Lena Stenvall och Åsa Nordin - innovatörer vid Innovationssluss Västerbotten åker till Leva och fungera mässan i Göteborg 16-18 april för att hitta kunder till sina företag. foto: Ingela Hjulfors Berg

Kiki Hedberg, Lena Stenvall och Åsa Nordin - innovatörer vid Innovationssluss Västerbotten åker till Leva och fungera mässan i Göteborg 16-18 april för att hitta kunder till sina företag. foto: Ingela Hjulfors Berg

Lyssna

Dagböcker för patienter och kost för stillasittande

Innovationssluss Västerbotten skickar tre innovatörer till Leva och fungera - mässan i Göteborg 16-18 april. Det är Kiki Hedberg och Lena Stenvall från Skellefteå som tagit fram dagböcker för patienter i psykiatrin och Åsa Nordin från Umeå har specialiserat sig på kost för stillasittande personer.

Innovationssluss Västerbotten skickar tre innovatörer till Leva och fungera – mässan i Göteborg 16-18 april. Det är Kiki Hedberg och Lena Stenvall från Skellefteå som tagit fram dagböcker för patienter i psykiatrin och Åsa Nordin från Umeå har specialiserat sig på kost för stillasittande personer.

Skötaren Lena Stenvall och sjuksköterskan Kiki Hedberg vid psykiatriska kliniken på Skellefteå lasarett upptäckte att endast tio procent av 138 tillfrågade patienter inom psykiatrin i norra Sverige inte varit delaktig i att upprätthålla sin vårdplan. Det fick dem att utveckla dagböcker för patienter- en för sömn, en för medicinintag och en för det dagliga livet.

Dagböcker för patienter

Patienten fyller i självskattningsskalor i dagböckerna. Vardagen görs mer konkret och mätbar för patienten, till exempel upptäcks det om mönster behöver förändras eller om de är tillräckligt aktiva. Tillsammans med patienten skapar de sedan en vårdplanering utifrån de kunskaperna. Patienten blir mer delaktig och får alltid sin vårdplanering med sig hem för att inte tappa bort sitt mål.

– Våra dagböcker har vuxit fram successivt under åren i grupper som vi har haft.  Med hjälp av Innovationssluss Västerbotten har vi kunnat utveckla, förtydliga och förfina detta instrument ytterligare, säger Kiki Hedberg som i dag driver företaget Ad Acta tillsammans med Lena Stenvall  där de erbjuder föreläsningar och utbildning kring vårdplanen.

Kost för stillasittande

Åsa Nordin  från Umeå driver företaget Åsas Matglädje och har fått hjälp av Innovationssluss Västerbotten att utveckla sin idé med kostrådgivning till stillasittande. Idén väcktes under tiden hon jobbat på korttidsboende för funktionshindrade ungdomar.

– Flera utav ungdomarna hade problem med vikten och svårigheten att röra på sig var en bidragande orsak. Kosten har stor betydelse för stillasittande personer, vad man äter och hur mycket. Jag jobbar främst med att förebygga övervikt men i vissa fall även undervikt. Att äta gott är en njutning som jag tycker vi ska vara rädda om, och Åsas Matglädje vill sprida kunskap om att god mat även kan vara lättlagad och nyttig.

– Många personliga assistenter känner sig osäkra när det gäller kost och näring. I mitt företag utbildar och inspirerar jag personal och brukare i kostfrågor för att de ska få en gemensamkunskapsnivå och samsyn, säger Åsa Nordin.

Leva och fungera-mässan arrangeras 16-18 april i Göteborg och har över 14 000 besökare och riktar sig till entreprenörer inom vårdsektorn samt till brukare.

Innovationssluss Västerbotten  deltar med sina entreprenörer tillsammans med NIVO – nätverket för innovationer inom vård och omsorg. Det är ett nätverk av organisationer som samarbetar kring visionen om att utveckla vården och omsorgen i Sverige. Organisationerna, för närvarande innovationsprogram som slussar, testbäddar och andra innovationsorganisationer består av rådgivare från Almi samt personer från landsting eller kommun. I nätverket finns särskild kompetens inom medicinteknisk teknik och tjänsteutveckling. www.nivo.se

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Monter: B01:40

Tid: 16-18 april

Skriv ut

15 april, 2013 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer