Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Det digitala inlandet engagerar

Under fyra dagar i slutet av september besökte projektet Innovationspark Norr och Sliperiets mobila makerspace Vilhelmina och Storuman. Medborgare i alla åldrar fick möjligheten att experimentera och skapa med bland annat 3D skanning och smarta material, och lära sig mer om hur ny teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Det Vinnovafinansierade pilotprojektet har under sina tre stopp i inlandet gjort succé och lockat över 300 deltagare.

Arbetet med Innovationspark Norr bygger vidare på Region Västerbottens innovationsloop – en samskapande innovationsprocess för medborgardriven regional utveckling. I projektet förenas Sliperiets öppna laboratoriemiljö för den senaste digitala utveckling med Innovationsloopens samskapande innovationsprocess.

Mellan den 19-22 september fick medborgare och skolungdomar i Vilhelmina och Storuman möjlighet att lära sig mer om hur ny digital teknik kan lösa lokala samhällsproblem. Deltagarna provade på att experimentera och skapa med hjälp av utrustningen i Sliperiets mobila makerspace. Bland annat testades

digital scanning för att skapa 3D-modeller, 3D-printing, digitalt styrda laserskärare och smarta material som exempelvis kan användas i kläder. Den kreativa processen kompletterades med deltagare från Teknikpark Norr i Vilhelmina och lokala företagare i Storuman som berättade om hur teknologin kan användas för att utveckla idé till färdig produkt eller lösning.

Avslutningsvis hölls en förverkstad där deltagarna fick testa på en enklare variant av “loopenmetoden”. Det vill säga den metod som används vid de större idéverkstäderna i processen Innovationsloopen där grupper identifierar samhällsproblem och utformar dess lösningar i affärsidéer eller produkter. Deltagarna, som bestod av personer i åldrarna 15-75, listade stödord för att beskriva de största hindren för lokal innovationskraft och idéer om hur dessa hinder skulle kunna undanröjas.

Genom sättet att arbeta med stödord och potentiella lösningar kunde deltagarna skapa bilder av hur den framtida utvecklingen borde se ut. Flera av idéerna gick i spåret nya former för kompetensutveckling i samband med samhällets digitalisering. En av de yngre deltagarna påpekade att uttrycket “slå upp” inte existerar för dem. Utan att de “googlar” eller “youtubar” bland annat. Ett påpekande som skolan både kan ta lärdom och dra slutsatser av.

Idéerna kommer att tas vidare som idéutkast inom ramen för Innovationsloopen och kommande idéverkstäder. Där genomarbetas idéerna för att så småningom bli till affärsidé och möjlig lösning i form av produkt eller tjänst.

Pilotprojektet Innovationspark Norr har besökt Norsjö, Vilhelmina och Storuman med goda resultat. Över 300 personer har deltagit, med en majoritet av skolungdomar. Många uppskattade omdömen har uttryckts – såväl av elever som företagare och företrädare för offentlig sektor. Arbetet för att utveckla initiativet vidare har redan påbörjats.

Vad är Innovationspark Norr?

Innovationspark Norr är ett unikt och nytänkande pilotprojekt som startade våren 2017, tänkt som första steget i ett större projekt med målet att bidra till en medborgardriven regional, digital utveckling. Projektets mål är att Norsjö, Vilhelmina och Storuman på sikt ska bli noder i ett innovationsnätverk ”Digital Innovation Hubs” med nationell och internationell räckvidd.

Projektet leds av Region Västerbotten i samverkan med Sliperiet vid Umeå Universitet och delfinansieras av VINNOVA.

För mer information,

Olivia Collin, Region Västerbotten

073-514 50 66, olivia.collin@regionvasterbotten.se

 

 

Skriv ut
27 september, 2017 | Olivia Collin

Kommentarer