Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Johanna Hellsten, Svedjan OSt Jan Rannerud, Sametinget Aurora Pelli, Region Västerbotten/Regional exportsamverkan

Lyssna

Nationellt exportlyft besöker Västerbotten

Som en utvecklingsdel av den nationella exportstrategin driver Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Västerbotten ett gemensamt exportprojekt “Nationellt exportyft”. Tillsammans vill regionerna via respektive Regional exportsamverkanssatsning bidra till att lyfta fram lokala och regionala behov, utmaningar, möjligheter och lösningar som behövs för stärkt internationalisering och export inom livsmedelsbranschen och kulturella och kreativa näringar.

Utvecklingsprojektet, som har pågår från juni-december, har tidigare i höst genomfört två träffar. Den tredje och sista träffen hölls den 22-23 oktober i Åmliden, Västerbotten. Syftet med träffen är att lyfta fram det unika i Västerbotten inom livsmedelsproduktion och kulturella och kreativa näringar. Dagen inleddes med att Jan Rannerud och Stefan Mikaelsson, Sametinget, berättade om deras exportutmaningar av renkött.

– Renkött är en delikatess som har stora exportmöjligheter men pga. för liten köttproduktion är vi begränsade i att kunna exportera i den omfattningen som marknaden efterfrågar, berättade Jan och Stefan, och menar också att plattformar och samverkan för att stärka den regionala exporten är viktiga.

Svedjan Ost exporterar sin unika produkt till bl.a. Singapore och ser att företaget ännu bara är i början på exportresan:

– Det var egentligen en slump att vi började exportera men nu ser vi att efterfrågan och intresset för våra ostar ökar. Marknadsföringen, paketeringen och stöd runt bl.a. regelverk och tullar är viktigt för att bli framgångsrik på den internationella marknaden. Och vi har bara börjat, säger Johanna Hellström och lyfter också fram betydelsen av helheten kring berättandet, kulturen och småskaligheten för att nå ut på marknaden.

Träffen i Åmliden var den sista av tre regionala träffar, varav de två tidigare har hållits i Göteborg och Malmö. Vart och ett har fokuserat på antingen livsmedelsproduktion eller kulturella och kreativa näringar. I december hålls ett lärandeseminiarum i Stockholm för övriga regionala exportsamverkansaktörer där resultaten från Nationellt exportlyft presenteras och diskuteras tillsammans med Tillväxtverket och uppdragsgivarna Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet.

Övriga som deltog på mötet i Västerbotten och berättade om sina exportsatsningar och erfarenheter var Gold of Lapland, Karin Fällman, Krenova/Arctic Design, Stina Berglund, eXpression, Barbro Renkel, Invest in Västerbotten, Ulf Blomqvist/Aurora Pelli, Tillväxtverket, Peter Liljekvist.


Nationellt exportlyft är ett utvecklingsprojekt finansierat av Tillväxtverket inom arbetet med den nationella exportstrategin. Projektet pågår under 2018 med syfte att sammanföra arbetet som genomförs på den regionala arenan i tre regioner (Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen och Region Skåne) och de erfarenheter som uppnåtts inom internationalisering av branscherna KKN och Livsmedel samt Team Sweden.

För mer information: 

Aurora Pelli

Strateg, Enheten för Näringsliv och samhälle Region Västerbotten
070-6115777, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Skriv ut
23 oktober, 2018 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök

Kommentarer