Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt

Lennart Gustavsson, projektledare för Gruvkomp, Region Västerbotten och är dessutom vd för Georange.

Lyssna

Femlänsmöte med Gruvkomp gör det lättare för mineralnäringen att hitta kompetens

Lennart Gustavsson, som även är ordförande för Georange, projektleder Region Västerbottens uppdrag från regeringen att utarbeta planer för gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar.
– Gruvnäringen är inne i en tydlig uppgång och kompetensförsörjningen blir en extra utmaning. Det kommer med all sannolikhet bli brist på människor med akademisk utbildning som ingenjörer och geotekniker, säger Lennart Gustavsson.

Lennart Gustavsson, som även är ordförande för Georange, projektleder Region Västerbottens uppdrag från regeringen att utarbeta planer för gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av nyanställningar.

– Gruv- och mineralnäringen behöver mycket kompetens av skilda slag och både kvinnor och män. Gruvkomp får ett stort ansvar att lämna riktigt bra förslag som vi som nationella och regionala parter kan arbeta vidare med under lång tid framöver, säger Anna Lassinantti, chef för näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten.

Uppdraget kallas Gruvkomp och Region Västerbotten har bjudit in övriga fyra regioner med samma uppdrag till möte idag, den 18 juni på Oryx, Tvistevägen 42 i Umeå.
Vid mötet presenterar Arbetsförmedlingen en aktuell branschrapport och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning)
Gruvkomp genomförs tillsammans med Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland och regionförbunden i Dalarna och Örebro.

Avgränsning för vad som hör till gruvnäringen
– Gruvnäringen är inne i en tydlig uppgång och kompetensförsörjningen blir en extra utmaning. Det kommer med all sannolikhet bli brist på människor med akademisk utbildning som ingenjörer och geotekniker, säger Lennart Gustavsson.
Han beskriver svårigheten att definiera branschen då gruvföretagen är beroende av kompetens i det kringliggande samhället, som entreprenörer med direkt koppling till gruvan och yrken kopplade till samhällsservice.
– Vi vet ännu inte hur långt vi ska sträcka vårt uppdrag, för helt klart är, att även länets större orter som Umeå och Skellefteå påverkas av en gruvetablering i form av att tillhandahålla expertkunskap och ska vi se hela området handlar det ju även om exempelvis juridisk kompetens, beskriver Lennart Gustavsson.

Attraktiva samhällen
Utmaningarna för gruvnäringarna i de olika länen ser både olika och lika ut. Men gemensamt är att gruvor är belägna på platser där det är nödvändigt med utbyggnad av infrastruktur, bostäder, social service, jämställdhet och även aktiviteter för fritiden.
– Uppdraget därför väldigt brett. I vissa delar kommer uppdraget leda till rekommendationer, men förhoppningen är att vi kommer fram till riktiga förslag som går att förverkliga inom en relativt kort tidsperiod, säger Lennart Gustavsson.

Nationellt uppdrag
Prognoser från Arbetsförmedlingen visar att gruvnäringen kan komma att behöva rekrytera omkring 5000 personer de kommande åren.
Uppdraget från regeringen är en del av Sveriges mineralstrategi. Målet med mineralstrategin är att Sveriges mineraltillgångar ska nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, med beaktande av ekologiska, sociala och kulturella värden.

För mer information:
Anna Lassinantti, chef för Näringsliv och samhällsbyggnad, Region Västerbotten, 070 51 63 75
Lennart Gustavsson, projektledare för Gruvkomp Region Västerbotten och ordförande för Georange, 070 343 96 85
Jörgen Niemann, strateg för näringslivsfrågor, Region Västerbotten, 070 843 89 86

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut
17 juni, 2014 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer