Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fler kvinnliga företagare med projektstöd

- Vi vill med projektet Du är Queen stötta fler kvinnliga musiker att nå en professionell nivå, säger Kicki Fagerlund, projektägare och vd för Lucky Star Music AB.

– Vi vill med projektet Du är Queen stötta fler kvinnliga musiker att nå en professionell nivå, säger Kicki Fagerlund, projektägare och vd för Lucky Star Music AB.
Projektet Du är Queen är ett av sju projekt som beviljats medel av Region Västerbotten inom programmet Främja kvinnors företagande.

Alla beviljade projekt ska arbeta inom området affärs- och innovationsutvecklingsinsatser och tillsammans beviljas de 4,5 miljoner i projektstöd.

Inspirationsår för företagande i en manlig bransch
Projektet Du är Queen vänder sig till de som har ambition om att livnära sig på sin musik, till de som vill utveckla sitt företagande eller är i fas att starta ett företag. Men de vänder sig även till aktörer runtomkring som skivbolag, bokningsbolag och arrangörer. Avsikten är att inspirera och utbyta erfarenheter om visioner, ekonomi och entreprenörskap, försäljning, marknadsföring, varumärke och kreativitet för genomförande av en konsert.
– De kvinnor som deltar i Du är Queen får ett riktigt inspirationsår och en rejäl knuff framåt i riktning mot ett professionellt musikliv i en traditionellt manlig bransch, berättar Kicki Fagerlund.

Olika inriktningar
De beviljade projekten i Västerbotten kommer bland annat att arbeta med kvinnor med utländsk bakgrund som vill starta företag, utveckla företagande för kvinnor i Västerbottens inland, arbeta för att stärka samiska kvinnors företagande och arbeta med att få fler kvinnliga musiker att kunna livnära sig på sin musik

De som beviljats projektmedel av Region Västerbotten ur programmet för Främja Kvinnors företagande 2011- 2012 är:
Du är Queen – Lucky Star Music AB
Stimulera kvinnors företagande i musikbranschen
Botnisk qraft – Handelskammarens Service AB
Stärka kvinnors förtagande genom samverkan
Framsteg inland – Malå kommun
Medverka till ett näringsliv som tillvaratar kvinnors intressen
Företagande för alla steg 1 och 2 – Hagman och Bredmar AB
Stödja 30 utrikesfödda kvinnor i Umeå och Lycksele som vill starta/överta företag.
Kvinnors kooperativa företagande – Coompanion Västerbotten
stärka och utveckla kvinnor i kooperativa företag
Inspiration och nätverksprogram för kvinnliga kombinatörer – SLU Holding AB- Startgrop
uppmuntra kvinnor att föra sin egen eller andras innovativa idé eller forskning kopplad till universitetets profil inom Skogsvetenskap, Växtfysiologi och bioteknologi vidare till kommersialisering och att visa att entreprenörskap kan vara ett spännande alternativ yrkesval även för kvinnor
Sápmi Buisness Bootcamp – Svenska Samers Riksförbund
Stimulera kvinnliga samiska entreprenörer som har produkt- och företagsidéer och vill bolla och konkretisera sina idéer med hjälp av erfarna konsulter

Tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv
Programmet Främja kvinnors företagande syftar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Programmet ska ge kvinnor, enskilt eller i grupp, tillgång till affärs- och innovationsutveckling som ger nya verktyg att utveckla sina företag eller sina affärsidéer för att öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft.

Projekt att kontakta:
Kicki Fagerlund, Du är Queen, projektägare, vd Lucky Star Music AB, 070-650 95 96

Kontakt om programmet Främja kvinnors företagande
Sara Pejok, handläggare, Region Västerbotten,sara.pejok@regionvasterbotten.se, 090

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten,mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Skriv ut

30 november, 2011 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström

Kommentarer