Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Fokus på företagen i regionalt exportcentrum

Ta del av regionens kunskap och erfarenheter från arbetet att inrätta regionala exportcenter.

Här berättar Aurora Pelli på Region Västerbotten, hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter.

 Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

För vår region har det framförallt handlat om att påbörja en samverkan mellan främjare, för att kunna ge bästa möjliga service till företag som vill internationalisera. I Västerbotten har vi inte arbetat med just export och internationalisering på det här sättet tidigare så för oss är arbetet delvis i sin linda. Uppdraget med att inrätta regionalt exportcenter har varit en bra ”igångsättare” för att alla vi som arbetar med frågorna ska ta ett gemensamt grepp om hur systemet ska se ut och vilken roll vi ska ha.

Uppdraget har också inneburit ett synliggörande av kunskap. Vi har tittat närmare på vad internationalisering innebär för oss och hur företagen i regionen ser på det. Vi kan konstatera att det finns en stor potential att arbeta med internationalisering.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

Region Västerbotten har uppdraget att fungera som en koordinator och samordnare i arbetet. För oss är detta en ny roll som vi ser på med stor ödmjukhet. Inom regionen finns främjare som arbetar med fullständigt fokus på internationaliserings-frågorna och vi började processen med att ha enskilda möten med dessa aktörer. Mötena genomfördes tillsammans med Tillväxtverket och syftet var att presentera uppdraget samt regionens och Tillväxtverkets roll i sammanhanget. Det var också ett tillfälle för främjarna att berätta om sina förväntningar på uppdraget.

Under hösten 2016 genomförde vi tre workshops som resulterade i den regionala informationen på verksamt.se och under våren hade vi en kick off där näring- och innovationsministern deltog.

Vi har också haft gemensamma kunskapsseminarium och planerar för fler. Vi har ett gediget kunskapsunderlag där vi gjort 700 intervjuer med företag. Detta ligger till grund för fortsatt arbete inom ramen för regionalt exportcenter.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

Att få uppdraget och medel att jobba med det har varit viktigt för oss. Sedan är det viktigt att det finns en gemensam vilja. Att alla vi som deltar i arbetet har en gemensam drivkraft – att öka internationaliseringsgraden bland företagen i regionen så att de kan vara konkurrenskraftiga. Vi främjare har olika sätt att nå målen och det är vår styrka. Men det är viktigt att veta var en aktörs erbjudande slutar och var nästa tar vid. Det är otroligt att få jobba i ett sådant positivt gäng med en sådan vilja.

Kan ni ge något exempel på vad exportcenterarbetet resulterat i?

Hela satsningen har resulterat i att vi synliggjort behovet av starka processer och strukturer runt företag som vill internationalisera. Idag har vi också mer kunskap om internationaliseringsfrågorna i regionen.

Skriv ut
21 augusti, 2017 |
Micaela Löwenhöök
Micaela Löwenhöök
  • Arbetet att inrätta regionalt exportcenter påbörjades 2016 som en del av regeringens exportstrategi. Tillväxtverket har uppdraget att samordna inrättandet tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga i berörda regioner.

Kommentarer