Gå till sidans huvudinnehåll
Kontakt
Lyssna

Företagande på lika villkor

– Självklart ska kvinnor och män ha samma förutsättningar att driva företag, men så ser tyvärr inte verkligheten ut, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.
Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten arrangerar gemensam konferens inom programmet Främja kvinnors företagande. Scandic hotel, Skellefteå, från torsdag den 15 november 13.00 till fredag den 16, 12.00.

– Självklart ska kvinnor och män ha samma förutsättningar att driva företag, men så ser tyvärr inte verkligheten ut, säger Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten.
Region Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten arrangerar gemensam konferens inom programmet Främja kvinnors företagande. Scandic hotel, Skellefteå, från torsdag den 15 november 13.00 till fredag den 16, 12.00.

Inom programmet för Kvinnors företagande har Region Västerbotten tagit fram en rapport om hur finansiering och utbildning till företagare ser ut. Den visar att kvinnor får en väldigt liten del av länets företagsfinansiering, men att några organisationer lyckas öka andelen kvinnor till företagsutbildningar. Almi har utbildningar där deltagarna består av fler kvinnor än män.

– Den här konferensen är ett exempel på att belysa hur det ser ut för att vända på invanda mönster och tänka i nya banor och Region Västerbotten har ett ansvar att titta extra på det här frågorna, berättar Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten.

Region Västerbotten har utvecklingsansvaret för länet och arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi för 2014 till 2020 är i full gång. Länets företagare, myndigheter och många organisationer är medverkande i framtagandet.

– Med en väl förankrad strategi ska vi påverka hur länets stödformer fördelas, men vi måste också skicka frågan vidare till både nationell och EU-nivå där ramverken för många av finansieringsformerna sätts, säger Anna Pettersson.

Rapporten nämner några orsaker till en fördelning som gynnar män. Dels handlar det om att fler män redan är företagare och har bättre ekonomiska förutsättningar att själva investera i utveckling, men också om att företagsstöden i hög grad är kopplade till innovationer och då traditionellt manligt dominerade branscher.

Läs mer i bifogad rapport: http://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2012/11/Swecokvinnorsfo.pdf

Eller kom och lyssna på redovisningen av rapporten från Västerbotten och en likvärdig som är framtagen i Norrbotten. Träffa samtidigt många entreprenörer som vill visa vägen till ett dynamiskt näringsliv på lika villkor.

För mer information:
Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten, 070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se
Katarina Molin, chef, Finansiering och projektstöd, 070-342 72 34, katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se


Skriv ut

14 november, 2012 |
Jörgen Boström
Jörgen Boström
  • Fakta
 Rapporten
    Fördelning av företagsinsatser mellan kvinnor och män i Västerbotten
Inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande har Region Västerbotten i uppdrag att göra en förstudie som ska innehålla en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Västerbottens län. Förstudien ska innehålla en analys och förslag på hur regionen skulle kunna arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Region Västerbotten har uppdragit åt Sweco att genomföra förstudien.
Förstudien innehåller en faktainsamling samt intervjuer med ”kärnaktörer” och en beskrivning av förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet en analys och förslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet
Uppdraget har genomförts genom att länets samtliga kommuner har intervjuats liksom företagsfrämjande organisationer i länet. Sammanlagt har 39 personer intervjuats.

  • Se programblad

    Läs mer i bifogad rapport

    Organisationer som ingår i studien

    Om rådgivning: EntreprenörCentrum, Nyföretagarcentrum, Innovation Västerbotten, LRF, Hushållningssällskapet, Coompanion, Exportrådet, Företagarna, Connect Norr, Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, Krenova, BIC Factory, IUC, Ung företagssamhet,
Om finansiering: Almi, Norrlandsfonden, Innovationsbron, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen.

Kommentarer